Nuohouslain uudistuksen myötä myös ilmanvaihtoalan markkinat muuttuivat

Kun nuohouslain uudistus tuli voimaan 1.1.2019, tarkoitti se ravistelevaa muutosta vuosikymmeniä samanlaisina pysyneille markkinoille. Pelastuslaitos ei enää takaa nuohoojille varmoja töitä, vaan jatkossa päätösvalta on asiakkailla. Se luonnollisesti tarkoittaa sitä, että nuohous- ja ilmanvaihtoalan yrityksillä on nyt mahdollisuus erottua markkinoilla paremmin kehittämällä asiakaskokemusta.

Kun päätösvalta on asiakkaalla, tulee varsinkin oman asiakasviestinnän ja läpinäkyvyyden rooli kasvamaan oleellisesti. Totta on myös, että läpinäkyvästä viestinnästä tehdyn työn suhteen on myös määrätty uudessa laissa.

”Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Nuohoustodistuksesta on käytävä ilmi rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohoustyön ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.”

– HE 64/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta –

Vaikka vain nuohouslaki uudistui, tulee se vaikuttamaan myös ilmanvaihtoalan markkinoihin. Kummallakin alalla saadaan nyt miettiä omaa myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua täysin uudella tavalla, kun viimeisetkin piirinuohoussopimukset päättyvät kesäkuussa 2019.

Varmista selkeä viestintä selkeillä työkaluilla

Selkeä, fiksu ja läpinäkyvä viestintä tehdystä työstä jää asiakkaan mieleen ja on samalla laadukkaan toiminnan merkki. Asiakas arvostaa, kun nähtävillä on helposti ymmärrettävää, selkeää ja kattavaa dokumentointia tehdyistä töistä. Viranomainen puolestaan vaatii sitä.

Ilmanvaihdon puhdistusraportti, ilmanvaihdon mittauspöytäkirja sekä todistus nuohoustyöstä ovat esimerkkejä viranomaisen vaatimista dokumentoinneista. Infomaatin avulla teet nämä kaikki näppärästi ja voit jakaa valmiit dokumentit suoraan asiakkaalle tai viranomaiselle.

Esimerkiksi ilmanvaihdon puhdistusraportin tekeminen on näin yksinkertaista:

  1. Täydennä tyhjiin kenttiin perustiedot, kuten kohteen nimi, osoite, tilaajan tiedot, työn suorittaja sekä aloituspäivämäärä. Voit kirjoittaa vapaaseen tekstikenttään myös muita tietoja, jos tarve on.
  2. Valitse puhdistuksessa käytetyt työmenetelmät ruksiboksista.
  3. Täydennä tiedot havaituista puutteista ja tehdyistä korjauksista. Voit ottaa raporttiin kuvat suoraan Infomaatilla. Kaikkea ei edes tarvitse kirjoittaa itse, vaan voit hyödyntää lausevarastoa!
  4. Lisää lopuksi allekirjoitukset ja vastaanota leveä hymy asiakkaalta.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Esimerkki Infomaatin IV:n puhdistus- ja mittauspöytäkirjan valmiista puhdistusraporttiosasta

Entäpä sitten ilmanvaihdon mittauspöytäkirja? Se ei ole tämän vaikeampaa:

  1. Täydennä perustiedot ja mittausolosuhteet tyhjiin kenttiin.
  2. Lisää tila/huoneisto (esim. A1) ja sen alle kohde (esim. keittiö). Täydennä tyhjiin kohtiin tarvittavat tiedot, kuten tulo/poisto-valinta, venttiili, ilmamäärät, asento jne. Hyödynnä lausevarastoa täytön automatisoimiseksi!
  3. Lisää riveille kuvia ja huomioita, jos tarve vaatii.
  4. Infomaatti laskee suunnitellun ja mitatun ilmamäärän erotuksen sekä prosentuaalisen poikkeaman automaattisesti. Tämän Infomaatti tekee sekä yksittäisille riveille että tarkastuksen kokonaisilmamäärän osalta.
  5. Paina lopuksi ”Hyväksy muutokset” ja lähetä selkeä ja tyylikäs PDF-tiedosto tehdystä työstä asiakkaalle suoraan Infomaatista.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Esimerkki Infomaatin IV:n puhdistus- ja mittauspöytäkirjan valmiista mittausraporttiosasta

Vaikka nämä kaksi edellistä ovat Infomaatissa jo valmiina, ei nuohousraportti ole sen vaikeampi juttu. Voit joko tehdä sen itse lomake-editorilla, tai me voimme auttaa sen rakentamisessa. Tyylikkäillä raporteilla tehty työ saa viimeisen silauksen, asiakkaan luottamus herää ja tarjoamasi palvelukokonaisuus saa tasokkaan lisäarvon.

Tee ilmanvaihdon puhdistusraportit, mittauspöytäkirjat ja todistukset nuohoustyöstä ilmaiseksi kolmen viikon ajan Infomaatilla!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Soita tai nakkaa meili, niin me autamme