Tietosuojaseloste

Päivitetty 3.9.2021

Rekisterinpitäjä

Infomaatti Oy (Y-tunnus: 2525119-9)
Kauppakatu 18 B 19, 40100 Jyväskylä
asiakaspalvelu@infomaatti.fi

Yhteydenotot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
henri.hakasalo@infomaatti.fi

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste soveltuu Infomaatti Oy:n (jäljempänä ”Infomaatti”) verkkosivustolla www.infomaatti.fi (”palvelu”) käsittelemiin henkilötietoihin.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja palvelun verkkosivuilla vierailevista henkilöistä (jäljempänä ”käyttäjä” tai ”sinä”) keräämme ja miten henkilötietoja käytetään. Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös, miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn käyttämällä lakisääteisiä oikeuksiasi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden avulla sinut voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

Infomaatti käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Käsiteltävät henkilötiedot ja lähteet

Saatamme käsitellä sellaisia teknisiä tietoja, jotka luokitellaan henkilötiedoiksi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, selaintyyppi ja sen versio, sivustolinkit sekä niiden käyttäminen (sisältäen siirtymisen sivustollemme, siirtymisen muualle sivustoltamme sekä siirtymisen sivustomme eri osioiden välillä). Tämänkaltaisia tietoja käytetään mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi sekä palvelun kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsittely on meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun mukaista (eivätkä käyttäjän edut tai oikeudet vaarannu).

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan tarjotaksemme ja kehittääksemme sinulle palveluamme, emmekä koskaan myy tai muuten käytä hyväksi henkilötietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen. Poistamme tai anonymisoimme sellaiset tiedot, jotka eivät käyttötarkoituksen kannalta ole enää välttämättömiä.

Evästeet

Infomaatti käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita palvelussaan kerätäkseen tietoa palvelun toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi sekä kehittääkseen sivun sisältöä ja käyttäjäkokemusta.

Verkkosivuillamme kävijän on mahdollista estää evästeiden asettaminen, rajoittaa niiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltaan. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, niiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyyn tarkoitukseen, ellei lainsäädäntö edellytä tietojen säilyttämistä pidempään. 

Kun henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne on kerätty, tiedot poistetaan lopullisesti tai anonymisoidaan kohtuullisessa ajassa. Säilytysajan pituus riippuu tiedon käyttötarkoituksesta.  

Tietojen luovuttaminen ja siirrot

Emme jaa mitään henkilötietoja kolmansien tahojen kanssa, lukuun ottamatta niitä valtuutettuja palveluntarjoajia, jotka tuottavat meille palveluita (kuten Infrastruktuuri- ja IT-palveluntarjoajat). Saatamme kuitenkin jakaa henkilötietojasi kolmansille tahoille, mikäli se on tarpeellista noudattaaksemme meihin soveltuvaa lainsäädäntöä tai havaitaksemme ja estääksemme palvelussamme mahdollisesti ilmeneviä turvallisuus- tai teknisiä ongelmia sekä rikoksia. Tällaisissa tapauksissa pyrimme mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan käyttäjille tietojen siirroista.

Luotettavan tiedonsiirron, nopean toimivuuden ja tehokkaan tietoturvan takaamiseksi Infomaatti vuokraa palvelinalustan kolmannelta osapuolelta, jonka palvelimet sijaitsevat fyysisesti Irlannissa (EU:n sisällä). Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen turvallisuus

Käsittelemme henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Meillä on käytössämme hallinnollisia, rakenteellisia, teknisiä ja fyysisiä suojamekanismeja suojataksemme käsittelemiämme henkilötietoja oikeudettomalta pääsyltä ja muuttamiselta, paljastamiselta ja tuhoamiselta.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on tässä kappaleessa kuvatut tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet esittää pyyntöjä tai vaatimuksia. Pyydämme tarvittaessa lisätietoja varmistaaksemme pyynnön esittäjän henkilöllisyyden.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä, yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja sen tulee sisältää riittävästi tietoja, joiden avulla voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Pyyntösi tulee olla myös riittävän yksilöity ja kohdennettu, jotta voimme toteuttaa sen. Pyydämme lisätietoja tarvittaessa. 

Infomaatilla on oikeus kieltäytyä suorittamasta sellaisia pyyntöjä, jotka ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos sellaisia esitetään toistuvasti. Meillä on myös vaihtoehtoisesti oikeus periä toimenpiteistä kohtuullinen maksu, joka perustuu pyynnön toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikaista tietoja
Sinulla on oikeus saada tieto mitä henkilötietojasi me käsittelemme ja miten, tai vahvistus siitä, ettemme käsittele tietojasi. Lisäksi sinulla on oikeus saada sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot oikaistua.

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) ja rajoittamiseen
Sinulla on oikeus vaatia meitä poistamaan (tai anonymisoimaan) henkilötietosi tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Mikäli meillä on lakisääteinen peruste kieltäytyä pyynnöstäsi, ilmoitamme tästä sinulle.

Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään
Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Siirron kohteena olevien henkilötietojen käsittelyn tulee perustua suostumukseesi tai sopimukseen, ja tietojen käsittelyn tulee olla automaattista.

Oikeus perua suostumuksesi
Mikäli olet antanut suostumuksesi tiettyyn henkilötietojasi koskevaan käsittelyyn, voit koska tahansa perua suostumuksesi.

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin (kuten suoramarkkinointi).

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty lainsäädännön vastaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Puhelinnumero: +358 29 56 66700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi

Evästeet

Soita tai nakkaa meili, niin me autamme