Nykyaikainen KIRA-alan yritys hyötyy mobiilidokumentoinnista

Kiinteistö- ja rakennusala on kehittynyt vuosien saatossa merkittävästi. Muutoksen on voinut huomata etenkin kasvavana määränä erilaisia laatuvaatimuksia, jotka eivät välttämättä liity suoraan raakaan rakentamistyöhön tai sen valvontaan.

Ajoittain KIRA-alan nykyaikainen laatuvaatimuslista voikin vaikuttaa loputtomalta. Kaikkien vaatimusten täydelliselle täyttämiselle ei aina tahdo löytyä kalenterista tilaa, vaikka niin tahtoisikin.

Vaikka alalla tapahtunut kehitys onkin saattanut monilta osin lisätä työmäärää sekä työmaalla että sen ulkopuolella, on taustalla järkeviä syitä. Urakoiden paremmasta ja kattavammasta dokumentaatiosta on nimittäin kiistatonta hyötyä: laadukasta ja läpinäkyvää työtä arvostetaan suuresti sekä asiakkaiden parissa että viranomaistasolla.

Nykyajan laatuvaatimukset täyttääkseen moni KIRA-alan yritys käyttää jo edes jonkinlaista digitaalista ratkaisua töiden tehokkaaseen dokumentointiin ja raportointiin – moni on valinnut tätä varten esimerkiksi Infomaatin. Mutta samalla moni tukeutuu vieläkin tuttuun ja turvalliseen, vaikkakin paljon kankeampaan, vaihtoehtoon: kynään, ruutuvihkoon ja kännykkäkameraan. Ehkä olisi jo korkea aika kokeilla nykyajan dokumentointitapoja?

”Toimii yhtä hyvin niin suurissa kuin suppeissakin dokumentointitöissä”

Yksi digitaalisiin dokumentointiratkaisuihin tukeutuva KIRA-alan yritys on hämeenlinnalainen Noheva Group Oy, joka on käyttänyt Infomaattia työssään noin vuoden päivät.

”Olemme alan monipuolinen asiantuntijayritys, ja teemme töitä pääasiassa korjausrakentamisen, kiinteistövahinkojen käsittelyjen sekä LVI-asennustoiminnan parissa. Näiden päätoimialojen lisäksi arkeen kuuluu paljon erikoistöitä, kuten esimerkiksi kuntotarkastuksia, korjaushankkeiden valvontaa sekä rakennuttajakonsultin tehtäviä.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy, nohevagroup.fi

Immosen listauksen perusteella on sanomattakin selvää, että Noheva Groupin töissä tehokas dokumentointi näyttelee suurta roolia. Hänellä oli myös digitaalisista raportointi- ja dokumentointiohjelmistoista kokemusta jo ennestään, joten oli selvää, että sellaiselle on kiireisessä arjessa kiistaton tarve.

”Vähän yli vuosi sitten tutkiskelin eri vaihtoehtoja palveluntarjoajista, jotka tuottavat mobiilidokumentoinnin ratkaisuja. Tarvitsimme skaalautuvan ja meille sopivan, helppokäyttöisen ratkaisun käyttöömme, ja siten päädyimme valitsemaan Infomaatin.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Noheva Group Oy käyttää Infomaattia sekä suurissa kokonaisuuksissa että suppeissakin dokumentointitöissä, sillä heille yksilöidystä järjestelmästä löytyy juuri oikeat raporttipohjat kuhunkin tarpeeseen.

Immonen kertoo, että käyttöönotosta saakka Infomaattia on hyödynnetty käytännössä päivittäin. Hän kiittelee sitä, että vaikka Noheva Group tekee töitä kolmella eri päätoimialalla, ja sen lisäksi muitakin KIRA-alan asiantuntijatöitä, on Infomaatti skaalautunut sopimaan heidän kaikkiin tarpeisiinsa.

”Infomaatti toimii yhtä hyvin sekä suurissa kokonaisuuksissa että tosi suppeissakin dokumentointitöissä. Työn kokonaisuudesta tai yksittäisestä tehtävästä riippuen voimme valita juuri sellaisen raportointipohjan, joka palvelee parhaiten kutakin tehtävää tai sen jotain osa-aluetta.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

Suurimpina Infomaatin tuomina hyötyinä Immonen näkee niin työn tehokkuuden huiman kasvun kuin merkittävät säästöt raportointiin käytetyssä ajassa. Ennen dokumentointi täytyi nimittäin tehdä ”kahteen kertaan”, kun kohteeseen mentiin sohimaan paperilomakkeiden ja kännykkäkameran kanssa. Tämän jälkeen paineltiin jossain vaiheessa päivää toimistolle kirjoittamaan kaikki puhtaaksi, liittämään dokumenttiin kuvat ja lähettämään useista palasista kasattu tilkkutäkkiraportti asianomaisille.

Nykyään kaiken tämän voi tehdä valmiiseen pohjaan muutamalla napinpainalluksella suoraan Infomaatissa, ja kuvatkin voi napsia mukaan älylaitteen kameralla heti halutessa. Harjaantuneempi käyttäjä hyödyntää myös valmiita lausevarastoja ja puheesta tekstiksi -ominaisuutta.

Tehty ja suunniteltu nykypäivän vaatimuksia varten

Lisääntyneen työtehon ohella Immonen on huomannut Infomaatista olleen hyötyä muillakin tavoin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä esimerkiksi Nohevan työmaapäiväkirjoihin, joita he ovat oma-aloitteisesti kohteissaan laatineet.

”Olemme saaneet kiitosta siitä, millä tavalla tuotamme dokumentoinnit kokonaisuutena. Infomaatin avulla kykenemme helposti sitomaan raportteihin tarkkaa kuvasisältöä, erityishavaintoja, välivaiheiden tarkastuksia sekä tilannetietoja oma-aloitteisesti, vaikka tällaista velvoitetta meillä ei hanketasolla olisikaan.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

Immonen kertoo arjen työn suoraviivaistuneen Infomaatin käyttöönoton jälkeen niin merkittävästi, että on suositellut järjestelmää myös Nohevan Groupin asiakkaille. Koko KIRA-alaa voisi auttaa se, että lukuisien asioiden käsitteleminen helpottuu ja että kaikki tarvittavat tiedot työmailta saadaan tuotettua eri osapuolille heti tarvittaessa.

”Näin, kuinka raskaasti tilaajaorganisaatiomme tuotti dokumentaatiota itse. Puhelimessa oli satoja tai tuhansia kuvia, joista yritettiin löytää vanhoja asioita, kirjata niihin huomioita, liittää osaksi sähköposteja ja kirjata niitä omina viesteinään. Suosittelin heille Infomaattia, sillä sen avulla kokonaisuus pysyy paljon paremmin ja luotettavammin hanskassa, eikä tärkeää tietoa jää jälkeen.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

Noheva Groupin toimitusjohtajalla on muutakin sanottavaa koko kiinteistö- ja rakennusalalle. Nykyaikaiset mobiilidokumentoinnin ratkaisut on kehitetty selkeää tarvetta varten ja tulleet jäädäkseen.

”Asiat voi tehdä vaikeasti tai sitten helposti, kuten me nykyään ne teemme. Eli jos tahtoo vastata nykyajan palvelutuotantomalleihin ja tehdä asioita pienemmällä työmäärällä, niin kannattaa kokeilla Infomaattia. Muutenkin Infomaatin kanssa asiointi, kehitystyö ja kaikki muukin yhteydenpito on helppoa ja maanläheistä.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

Joko riittää ruutuvihkoon rustailu? Kokeile Infomaattia maksutta 21 päivää!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Soita tai nakkaa meili, niin me autamme