Rakennustyömaiden 1.7.2014 verouudistus

Voimassaolevan veronumerolain mukaan kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä tulee olla kuvallinen, veronumerolla varustettu henkilökortti. Tämän lisäksi työmaan työntekijän perehdytyskortissa veronumeron oikeellisuus varmistetaan. Lisäksi työnantajan täytyy pitää työntekijälistaa työmaan työntekijöistä. Nämä ovat siis jo voimassaolevia työnantajan velvollisuuksia.

Nykyiset vaatimukset ovat vähentäneet rakennustyömaiden harmaata taloutta.  Eduskunnassa 11.4.2013 hyväksytyn lakiuudistusten kautta vaatimukset kovenevat entisestään, kun 1.7.2014 alkaen rakennusurakoitsijoiden täytyy lisäksi raportoida urakka- ja työntekijätiedot verottajalle kuukausittain sähköisesti.

 

Tiedot voidaan ilmoittaa joko:

 

Mitä isompi työmaa, sitä selvempää on, ettei urakasta selviä ilman ohjelmistotalojen, kuten Infomaatin automatisoituja verouudistustoiminnallisuuksia.

 

Urakkatiedot

Urakkatiedot ilmoittaa rakennustyön tilaaja. Tilaajan on annettava tietoja niistä urakoista, joista on itse tehnyt sopimuksen pää-, sivu- tai aliurakoitsijan kanssa. Tilaajan on annettava yksityiskohtaista tietoa tilaamistaan urakoista, esimerkiksi työmaan sijaintitiedot, työn kesto, urakasta kuukausittain laskutetut määrät ja tiedot työn suorittaneesta urakoitsijasta.

 

Työntekijätiedot

Työmaakohtaiset työntekijätiedot ilmoittaa rakennustyön pääurakoitsija, joka raportoi sekä omien että työmaalla toimivien muiden yritysten työntekijöiden tiedot, työntekijöiden työskentelyajat työmaalla ja kuka on työntekijöiden työnantaja. Kaikki työmaalla toimivat yritykset ovat velvollisia toimittamaan pääurakoitsijalle tiedot omista työntekijöistään. Myös työmaalla päivitettävään työntekijälistaan on tullut lisävaatimuksia, joka täytyy olla viranomaistarkistusten varalta aina saatavilla.

 

Uudistus on mittava, sillä se koskee pieniä ja suuria rakennusurakoitsijoita. Uudistuksen käyttöönotto vie oman aikansa ennenkuin kaikki sujuu vaatimusten mukaisesti. Yhden ilmoituksen laiminlyönnistä verottaja voi antaa 15.000 euron sakon. Ilmoituksia tehdään kuukaudessa kaksi: urakka- ja työntekijätiedot, eli kuukaudessa yhteensä 30.000 euroa ja vuoden aikana 360.000 euroa ilmoitusten laiminlyönnistä yhdestä työmaasta!

Tiukentuva verolakiuudistus tarkoittaa sitä, että harmaa talous halutaan kitkeä rakennusalalta. Tulevat lakimuutokset lisäävät saneerauskiinteistöjen ja uudisrakennuskohteiden hallinnollista taakkaa entisestään. Kuitenkin harmaan talouden torjunta on kaikkien rehellisten yritysten etu. Rakennusteollisuus tulee olemaan harmaan talouden torjunnan edelläkävijä ja suunnan näyttäjä myös muille toimialoille.

Soita tai nakkaa meili, niin me autamme