Työmaan Infomaatti


Työmaan Infomaatti tehostaa työmaan tiedonkulkua pitämällä ajantasaiset dokumentit asentajien ulottuvilla ja asukasviestinnän nopeana

Mikä?

Työmaan Infomaatti on helppokäyttöisiä Infomaatti-kosketusnäyttöjä hyödyntävä työmaiden tiedonkulkua nopeuttava järjestelmä, jonka käyttäjänä ovat työnjohto, työntekijät ja asukkaat (asutuissa kohteissa).

Työmaan Infomaatti on työkalu, jonka avulla työnjohto pystyy viemään Infomaatti-kosketusnäyttöihin tarvittavan informaation sekä asentajille että asukkaille.  Se on täysin sähköisesti toimiva järjestelmä, joka korvaa tai vähentää paperin käyttöä niin työmaan dokumenttien kuin tiedotuksen osalta.  Samalla se ehkäisee virheiden syntymistä uusimman tiedon ollessa helposti saatavilla.

Miksi ja kenelle?

Työmaan Infomaatti soveltuu hyvin mm. linjasaneeraustyömaille, rakennustyömaille ja teollisuuskohteisiin.  Konkreettinen hyöty näkyy työmaan työnjohdon ja työntekijöiden työssä, jolloin rahallinen hyöty jalostuu operatiivisella tasolla – toisin kuin raskaissa ERP-järjestelmissä.  Dokumenttien etsimiseen käytetty aika vähenee informaation ollessa saatavilla Infomaatti-kosketusnäytöissä.  Viestintä sekä työntekijöille että asukkaille nopeutuu ja kohdistuu tehokkaammin, sillä näyttöjen lisäksi viestin voi laittaa matkaan samanaikaisesti sähköpostilla, tekstiviestillä ja jopa kirjepostilla.

 • Vuodessa yhdellä työmaalla työntekijöiden ajankäytön ja tiedotuksen ajansäästö n. 300 tuntia
 • Lisäksi syntyy säästö ehkäistyistä virheistä, kun mm. piirustusten, työselitteiden ja huoneistokorttien uusin versio on helposti saatavilla.

Miten Työmaan Infomaatti toimii?

Työmaan Infomaatti koostuu kahdesta osasta:

1) Hallinta tapahtuu työnjohtajan selainohjelmalla, jolla työnjohto päivittää dokumentaation ja tiedotteet Infomaatti-kosketusnäyttöihin

2) Työntekijöiden käytettäväksi jää ainoastaan todella helppokäyttöinen kosketusnäyttö, josta pystyy selaamaan piirustuksia, tekemään työtehtävien kuittauksia sekä merkintöjä piirustuksiin.  Samaa näyttöä hyödyntävät myös asukkaat remontinaikaisena ilmoitustauluna.  Muualla asuvilla asukkailla/osakkailla on toki omien kirjautumissivujensa kautta mahdollisuus nähdä informaatio myös selaimella.

Lyhyesti & ominaisuuksia

Infomaatti-kosketusnäytöt asennetaan työmaalle ja järjestelmään annetaan käyttökoulutus.  Muutoinkin askarruttavissa asioissa avustetaan, jotta alkuun pääseminen on mahdollisimman vaivatonta.

Työnjohtajan näkökulmasta:

 • Selkeä työnjohdon selainohjelma
 • Työmaan dokumenttien ja työtehtävien lähetys Infomaatti-kosketusnäyttöön
 • Työntekijöiden, asukkaiden ja huoneistojen lisäys
 • Asukas- ja työntekijäviestintä: Infomaatti-kosketusnäytön ilmoitustaulun ja tiedotteiden lisäksi tekstiviesti, sähköposti ja kirjeposti
 • Huoneistokortit asukkaille
 • Asukkaille lisätyötarjonta verkkokauppaan saataville

 

 

Työntekijän näkökulmasta:

 • Valokuvat, työpiirustukset ja -ohjeet työpisteen lähellä 23-tuumaisissa helppokäyttöisissä Infomaatti-kosketusnäytöissä
 • Kirjautuminen nopeasti PIN-koodilla tai kirjautumislätkällä
 • Helppo havaittujen ongelmien merkintä dokumentteihin
 • Työtehtävien kuittaus

Asukkaan/osakkaan näkökulmasta:

 • Ilmoitukset ja tiedotteet rappukäytävissä Infomaatti-kosketusnäytöissä. Tärkeät viestit myös halutulla tavalla (email, SMS, posti)
 • Asukkaille/osakkaille myös oma kirjautumissivu netissä
 • Uusin huoneistokortti näkyvillä
 • Lisätilaukset verkkokaupasta

Hekin ovat parantaneet tiedonkulkuaan Infomaatin tuotteiden avulla

 • Infomaatti Mobiilidokumentoinnista: "Työaikaa on säästynyt 8-10 tuntia viikkoa kohden [...] ei olisi muuten mitään mahdollisuutta tehdä tällä tasolla ja tällä laadulla dokumentointia" - Kimmo Amé, KE-Konsultit Oy

 • Infomaatti Mobiilidokumentoinnista: "Säästänyt hurjasti aikaa... Reilusti yli puolet säästyy aikaa verrattuna aiempaan per (asbestikartoitus)raportti" - Ahakon Oy, Pori

 • Työmaan Infomaatista: “Joukkoviestit sähköpostin, tekstiviestin ja Itellan sähköisen kirjeen kautta helpottaa arkea, kun on 75 huoneistoa ja 25 työntekijää projektissa.”

 • Infomaatti Mobiilidokumentoinnista: “2 viikkoa ehtinyt käyttää valvontapöytäkirjaa Tablet Infomaatilla ja nyt jo kolmasosan vähemmän menee aikaa hommaan.” - Valvoja, Wise Group Finland Oy/Jyväskylä

 • Työmaan Infomaatista: “Paperiset työpiirustukset rispaantuvat parissa kuukaudessa, jonka jälkeen niitä on vaikea lukea. Tai ne unohtuvat ja häviävät jonnekin. Infomaatissa ne ovat aina saatavilla ja pysyvät kunnossa.” -Henri, LVI-asentaja, Jyväskylä

 • Infomaatti Mobiilidokumentoinnista: "Tuli palautetta virhe- ja puutelistasta valvojalta, että esimerkillisen näköisesti tehty." -Isännöitsijä, Pohjois-Savo