Ajankohtaisia uutisia Infomaatista

Merkinnät käyttäjältä Henri Hakasalo

Infomaatilla tehty raportointityö koetaan helppona ja mukavana

Infomaatin alkuvuoden 2023 käyttäjäkysely osoitti, että käyttäjät ovat tyytyväisiä sekä tuotteeseen että palveluun.

”Infomaatin käytön myötä siistien työmaaraporttien koostamisesta on tullut helpompaa, säännöllisempää ja toimitusaika on lyhentynyt.”

”Yrityksellemme Infomaatti on tuonut erittäin suuren helpotuksen arkeen”

”Asiakaspalvelu on parasta, mitä olen tähän mennessä saanut!”

Muun muassa tällaisia terveisiä saatiin kevään 2023 aikana pidetystä Infomaatin asiakaskyselystä. Ja on kai kyselyn tuloksiin ihan uskomistakin: kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin lähes 300 eri käyttäjältä ja/tai yritykseltä, joista suurin osa toistaa viestiä käyttäjien tyytyväisyydestä.

Kyselyssä käyttäjiltä kysyttiin yli 20 eri kysymyksellä mielipiteitä muun muassa käytettävyyteen, tyytyväisyyteen ja käyttötapaan liittyen. Erityisesti ohjelmistoyrityksen henkilökunnan mieltä lämmittää vastaajien mielipiteet Infomaatin suositeltavuudesta: asteikolla 1-10, jossa 10 on paras, jopa 31,4 prosenttia vastaajista antoi numeroksi 10 ja 36,1 prosenttia antoi numeron 9. Kahdeksikkokin on vielä hyvä arvio ja sen antoi 23,5 prosenttia vastaajista.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Vastausjakauma kysymykseen ”Kuinka mielellään suosittelisit Infomaatti kaverille tai kollegalle?” Tästä laskettuna monille tuttu vertailukelpoinen NPS-luku on peräti 65! Koska suomalaiskansallisesti on itseään ruoskittava ilonkin hetkinä, totesimme parannettavaa jääneen selvästi joidenkin huonojen arvioiden vuoksi

Mutta mitä käyttäjien arvostamia asioita nousee muuten esille, kun huomioidaan myös vapaan sanan vastaukset ja muut terveiset?

Helppokäyttöisen raportointiohjelman rakentamisessa on onnistuttu

Käyttäjät nostivat kyselyssä esille sellaisia teemoja kuin ajansäästö, käytön mukavuus ja helppous sekä raportoinnin monipuolisuus. Ajansäästön lisäksi erityisesti helppokäyttöisyys nousi esille positiivisesti: kaiken kaikkiaan 91,5 prosenttia vastaajista koki Infomaatin käyttöönoton olleen joko helppoa tai erittäin helppoa. Vapaan sanan palautettakin sai antaa, jonka myötä esille nousi tämänkaltaisia mainintoja:

”Työssäni näen paljon monien eri firmojen tekemiä raportteja, monilla eri sovelluksilla. Näitä raportteja lukiessani, toistuvasti mietin, että miksi nämäkin firmat eivät vain käyttäisi Infomaattia ja saisi helpommalla aikaiseksi parempilaatuisia raportteja.”

”Todella kevyt ja helppo dokumentointityökalu. Kenttätyöskentelyssä ehdoton väline.”

”Infomaatin helppokäyttöisyys ja käytettävyys on omassa luokassaan. Kynnys työmaalla tapahtuvaan dokumentointiin on poistunut kokonaan Infomaatin myötä.”

Vapaan sanan lisäksi kyselyssä kyseltiin myös positiivisia asioita, joita käyttäjät ovat Infomaattia käyttäessään kokeneet. Näissäkin vastauksissa valtaosa vastaajista painotti nimenomaan käytön helppoutta. Vastauksissa nousi esille myös konkreettisia tapauksia, joista on päivittäin hyötyä joko työmaalla tai omassa asiakaspalvelutyössä:

”Lausevarastot ja selkeät raporttipohjat ovat nopeuttaneet työn tekemistä ja parantaneet laatua.”

”Raportin ulkoasu oli positiivinen yllätys. Kuinka helpolla saa nättiä jälkeä aikaan.”

”Selkeä toimiva käyttöliittymä. Ei ylimääräistä, kevyt toiminnallisuus ja käyttö, ei töki.”

”Hämmästyin, kuinka nopeasti tätä oppii käyttämään.”

Opastusta saa aina kun sitä tarvitsee

Vastauksia lukiessa saa antaa itselleen pienen taputuksen selkään, sillä käyttäjäystävällisen ohjelman kehitystyössä on palautteen mukaan onnistuttu. Onhan kyseessä kuitenkin työmaan ”pakollisen pahan” eli raportointityön helpottamiseen ja sujuvoittamiseen tehty ratkaisu, jonka vuoksi myös ohjelmiston käyttöönoton tuleekin olla mahdollisimman yksinkertaista.

Ja tottahan on myös se, että eri lähtökohdista katsottuna mobiilidokumentoinnin aloittaminen tai uuden järjestelmän käyttöönotto voi tuntua haastavalta. Pyrimme tietysti aina parhaaseen mahdolliseen käyttökokemukseen tekemällä Infomaatista mahdollisimman helpon käyttää, mutta opastustakin saa, jos sellaista kaipaa. Ja välillä sitä saa ihan kaipaamattakin.

Tästäkin meille lähetettiin terveisiä asiakaskyselyn kautta:

Tässäpä se aspasta vastaava porukka parin Infomaatin taustahenkilön kera kuvattuna viime vuoden kesäkauden avajaisissa.  Kuvassa näkyvän vanhentuneen pottumuusin tarina ei valitettavasti mahtunut tähän kuvatekstiin.

”Nopeasta asiakaspalvelusta saa heti vastaukset kysymyksiin.”

”Homma toimii! Erikille terveiset ja kiitokset hyvästä alkuopastuksesta.”

”Ohjelma on kaikin puolin helppokäyttöinen, ja tarvittaessa asiantuntevaa apua saa helposti.”

”Soittoa tulee aika ajoin ja kysellään, kuinka Infomaatin käytön kanssa on mennyt. Ei tällaista toimintaa ole tullut vastaan keltään muulta.”

Vastaamme kysymyksiin jatkossakin aktiivisesti! Meihin saa aina olla yhteyksissä, jos jokin askarruttaa mobiilidokumentoinnin aloittamisessa tai Infomaatin käytössä. Parempaa raportointia rakennetaan yhdessä, sillä oikeat tarpeet tulevat työmailta, ja me vastaamme näihin tarpeisiin omalla osaamisellamme.

Kaipaisitko sinäkin kätevämpää työmaaraportointia? Kokeile Infomaattia ilmaiseksi 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Infrarakentajalle apua nopeammasta raportoinnista

Infomaatin väki pääsi vierailulle Oteran Oy:n työmaalle Jyväskylän Tourulassa

Infrastruktuurin rakentaminen ja perinteinen kiinteistörakentaminen eroavat toisistaan monilta osin kuin yö ja päivä. Kummallakin erikoisalalla on omat eriävät käytäntönsä, laatuvaatimuksensa ja muut odotuksensa, mutta ainakin yksi asia yhdistää molempia: vaatimus töiden kattavalle raportoinnille ja dokumentoinnille.

Infomaatin mobiilidokumentointiratkaisut ovatkin tulleet monelle tutuksi nimenomaan kiinteistörakentamisen kautta. Kokemusta on kuitenkin kartutettu myös infrarakentamisen dokumentoinnin kehittämisestä. Luottamusta Infomaatin osaamista kohtaan on osoittanut muun muassa Oteran Oy (oteran.fi), joka on alan moderni osaaja jo lähes 15 vuoden kokemuksella.

”Teemme maanrakennustöitä, kuten väylien, katujen ja kunnallistekniikan rakentamista. Erikoisosaamistamme on siltojen rakentaminen ja korjaaminen. Meillä on toki kokemusta myös vesistö- ja satamarakentamisesta esimerkiksi tuulivoimaloiden, laiturien ja majakoiden osalta. Asiakkainamme on kuntia ja kaupunkeja ympäri Suomen sekä muun muassa ELY-keskus ja Väylävirasto.”

– Pia Siekkinen, laatupäällikkö, Oteran Oy –

Oteranin työ on totta vie erilaista kuin mihin Infomaattia on tyypillisesti käytetty, joskin työprosesseissa on toki myös paljon yhteneväisyyksiä. Tätä käytiinkin Infomaatin porukan kesken todistamassa omin silmin Jyväskylässä Tourulan siltatyömaalla syksyn 2022 aikana. Siltaurakoiden sujuva eteneminen sisältää lukemattomat määrät työvaiheita, joilla saattaa olla uskomattoman suuri merkitys jopa koko maan talouteen.

Kun puhutaan näin suuren mittakaavan toiminnasta, on tärkeää, että ainakaan dokumentointi ei aiheuta ylimääräistä päänvaivaa.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kun muu Infomaatin sakki rohmusi oppia Oteranin Jarilta ja Pialta siltojen vedeneristämisestä, otti toimitusjohtaja selfien, jottei kukaan epäile häntä boomeriksi.

Infraurakointiin soveltuvat dokumentointiratkaisut toteutettiin toiveiden mukaan

Ennen Tourulan siltaurakkaa Oteranilla oli jo muutaman kuukauden ajalta kokemusta Infomaatin mobiilidokumentoinnin käytöstä. Yhteistyö alkoi, kun eräs toinen Infomaattia käyttävä infra-alan urakoitsija (KeS-Siltaykköset Oy, josta myös on blogiteksti aikanaan kirjoitettu) antoi oteranilaisille vinkin, että he tekevät oikein tyytyväisesti oman työmaadokumentointinsa Infomaatilla.

 

”Saimme alalla toimivilta kollegoiltamme vihiä, että tällainen mobiilidokumentoinnin ratkaisu on olemassa, ja päätimme ottaa Infomaatin kokeiluun. Meillä oli tarve saada dokumenttien hallintaan sekä erilaisten pöytäkirjojen tekoon ja mittausten raportointiin helppoutta. Kokeilujakson aikana päätimme, että Infomaatti tulee meille käyttöön pysyvästi.”

– Jari Ruuska, työmaapäällikkö, Oteran Oy –

Oteranin uniikit urakat ja työvaiheet poikkesivat siitä, mihin Infomaatin perusvalikoimaan kuuluvat raporttipohjat oli tehty. Tästä ei kuitenkaan muodostunut ongelmaa, sillä Infomaatin alustan joustavuuden ansiosta Oteranille saatiin laadittua juuri heidän tarpeisiinsa sopivat dokumentti- ja raporttipohjat.

”Vaikka Infomaatissa ei ollut meidän urakoihimme suoraan soveltuvia ratkaisuja, oli palvelu läpi käyttöönoton erittäin avuliasta ensimmäisestä esittelykerrasta lähtien. Yhdessä saimme rakennettua juuri omiin tarpeisiimme sopivat dokumentointi- ja raportointiratkaisut.”

– Pia Siekkinen, laatupäällikkö, Oteran Oy –

Oteranille kustomoidut raporttipohjat olivatkin kovassa käytössä muun muassa Tourulan siltatyömaalla – toiset ratkaisut toki kovemmassa käytössä kuin toiset.

”Itse olen käyttänyt Infomaattia apuna useasti ainakin MVR-mittauksia tehdessä sekä erilaisten dokumenttien ja pöytäkirjojen tekemiseen. Tourula oli melko iso urakka, joten eri ratkaisut ja Infomaatin käytön helppous tuli hyvin tutuksi.”

– Jari Ruuska, työmaapäällikkö, Oteran Oy –

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Infomaatin porukka päätyi sillan alle – onneksi hyvässä mielessä. Jopa siellä rakenteita silmäilemällä Oteranin asiantuntijat pystyivät poimimaan meille mainioita faktoja ja hyviä tarinoita siltarakentamisesta.

Selkeä työkalu toimintoihin, joissa tarkoituksenmukaisuus on valttia

Tourulan urakan lisäksi Oteran on käyttänyt Infomaattia muillakin työmailla. Muutaman kuukauden aikana monet oteranilaiset ovat innostuneet dokumentoinnin helpottumisesta – siitäkin huolimatta, että uusia järjestelmiä käyttöön otettaessa on tiedossa aina pientä muutosvastarintaa. Infomaattiin jo aiemmassa työssään hieman tutustunut työmaapäällikkö Janne Suomalainen kertoo omista kokemuksistaan näin:

”Infomaatti yksinkertaistaa lomakkeiden ja raporttien tuottoa, ja niihin saa halutessaan helposti kuvatkin mukaan. Vaikka itse käytän Infomaattia enemmän tietokoneen kautta, olen huomannut myös mobiilikäytön olevan vaivatonta. Pidän myös siitä, että fiksusti tehtyihin valmiisiin pohjiin ei tarvitse syöttää suuria määriä tietoja tai ohjelmassa muutenkaan tehdä samoja asioita montaa kertaa uudelleen.”

– Janne Suomalainen, työmaapäällikkö, Oteran Oy –

Infraurakointiin soveltuvia raportointi- ja dokumentointiratkaisuja kehitetään edelleen. Lähitulevaisuudessa Infomaattiin onkin tulossa GPS-karttaominaisuus, jonka avulla infratyömailla voidaan tehdä tarpeellisia merkintöjä tarkasti suoraan kartan päälle. Mutta siitä lisää myöhemmin.

Kysyttäessä ammattilaisen näkökulmaa ja kuvailua Infomaatin toiminnasta, kiteyttää Janne Suomalainen loppuun seuraavasti:

”Mielestäni Infomaatti on selkeä työkalu dokumentointiin ja raportointiin sekä niiden hallintaan. Kaiken päälle myös eri urakoiden historiatietojen löytäminen on helppoa – niitä kun aina välillä täytyy etsiä. Kaiken kaikkiaan tämä on yksinkertainen ja selkeä työkalu sellaisiin töihin ja toimintoihin, joiden kuuluukin olla yksinkertaisia ja selkeitä.”

– Janne Suomalainen, työmaapäällikkö, Oteran Oy –

Ehkä infraurakan raportointi voisi olla teilläkin helpompaa? Infomaattia voi kokeilla ilmaiseksi 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Vipu-listan viimeiset mutkat suoriksi – tee, suodata, jaa, kuittaa

Kaikki mutkattoman käyttölogiikan ja käytettävyyden takana:  Tee, sorttaa, jaa, kuittaa

Käyttöönottotarkastus, vastaanottotarkastus, ennakkotarkastus, jälkitarkastus, takuutarkastus, itselleluovutus – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Näistä puhuttaessa on kuitenkin kyse urakassa huomattujen virheiden ja puutteiden listaamisesta. Usealla eri nimellä tunnettu vika- ja puutelista on edelleenkin yksi rakennusalan eniten käytetyistä ja täytetyistä raporteista, ja sille on syynsä.

Tämän itsestäänselvän raportin laatiminen on jo periaatteen tasolla suoraviivaista: kirjataan ylös tarkastettavan kohteen viat, puutteet, mahdolliset korjausehdotukset ja päälle ehkä valokuvat tueksi. Sen saa tehtyä paperille tai vaikkapa pahvilaatikon kylkeen, jos niikseen tulee.

Moderni ammattilainen kuitenkin haluaa säästää sekä aikaa että vaivaa ja tehdä asiat fiksummin. Siinä kohtaa tietotekniikka astuu kuvaan mukaan: Infomaatilla vipu-listojen tekeminen on helpompaa. Ja nyt niiden tekemistä on helpotettu entisestään parilla kätevällä lisätoiminnolla.

Yksi lista riittää, vaikka urakassa olisi useampi tekijä – vastaanottaja ei tarvitse omia tunnuksia tai erillisiä sovelluksia

Uuden urakoitsijajaon myötä vipu-listojen jakamisesta on tehty kätevämpää ja samalla koko urakan ja projektin hallitseminen helpottuu. Tämän toiminnon myötä vain yksi, kaikki viat ja puutteet käsittävä vipu-lista riittää, liittyivätpä ne sitten sähköasennuksiin, LVI-urakointiin tai rakenteisiin.

Aloitetaan vanhan tutun vipu-listan tekeminen Infomaatilla yhtä näppärästi kuin aina ennenkin:

 1. Valitse ennestään luotu projekti ja listaa mukaan eri urakoitsijat. Voit myös luoda uuden projektin ja kirjata siihenkin urakoitsijat valmiiksi.
 2. Valitse lomakkeista virhe- ja puutelista ja paina ”luo uusi” -nappia.
 3. Lisää havaintorivejä ja merkkaa riveille vastuussa oleva urakoitsija joko pudotusvalikosta tai käsin kirjaamalla.
 4. Nappaa mukaan kuvat ja korosta virhekohtia piirtotyökalulla. Voit myös hyödyntää pohjakuvatoimintoa ja merkata havaintokohdan valokuvan sijainnin urakkakohteen pohjakuvaan.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Tässäpä esimerkki virhe- ja puutelistan täytöstä iPad Pro:n ruudulla

Nyt ollaankin jo vaiheessa, jossa voit tarkastella valmista PDF-raporttia tai jakaa sen eteenpäin. Tai ehkä haluat jakaa vain yksittäisiä havaintorivejä kuitattavaksi? Kaikki nämä toiminnot löytyvät Infomaatista yhden painalluksen takaa tallennettujen vipu-listojen listausnäkymässä.

Uuden intuitiivisen toiminnon myötä pystyt myös haravoimaan näkyville vain tiettyjä urakoitsijoita koskevat havaintorivit – joko itseäsi tai vastaanottajaa ajatellen.

Otetaan esimerkiksi tilanne, kun haluat jakaa tekemäsi virhe- ja puutelistan kuittaukseen asianosaisille:

 1. Kun vipu-lista on valmis, voit valita sen lähetettäväksi dokumenttilistasta.
 2. Valitse ”Jaa kuitattavaksi sähköpostilla” ja valitse valintaikkunasta vain esimerkiksi sähköurakoitsija. Näin vipu-lista kasautuu vain niistä havaintoriveistä, jotka kuuluvat sähköurakoitsijan vastuulle.
 3. Syötä sähköpostiosoite ja paina ”Jaa”. Tai vaihtoehtoisesti ”Jaa ja luo uusi”, niin voit jakaa heti perään listan, joka sisältää vain tarvittavat tiedot vaikkapa rakennus- tai LVI-urakoitsijalle erikseen.

Näppärää, eikö vain?

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Tältä taas näyttää, kun esimerkiksi urakoitsija kuittaa havainnot jaetussa näkymässä kännykältään.  Eikä edes erillisiä kirjautumistunnuksia tarvittu tätä varten!

Nopeuta tarkastustyötä projektikohtaisen pohjan alustuksella

Toisena vipu-listojen laatimista nopeuttavana elementtinä on lomakepohjien alustus projektikohtaisesti. Alustetun pohjan etuna on se, että kun vipu-listaa ruvetaan lopulta työmaalla täyttämään, on se esimerkiksi huonekohtaisesti suoraviivaisempaa, eikä samoja, muuttumattomia tietoja tarvitse täyttää jokaisella kierroksella erikseen.

 1. Alusta pohja listaamalla muuttumattomia tietoja – kuten tilatunnuksia tai huoneiden nimiä – tyhjiin tekstikenttiin.
 2. Tallenna tiedot.
 3. Kun tilat on listattu, voit käyttää niitä vipu-listan täytössä omasta pudotusvalikostaan.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Projektikohtaisten tietojen syöttö käy todella helposti. Valitse virhe- ja puutelista lomakkeista ja valitse ”Projektikohtainen pohja” kustomointi-painikkeen takaa. Ylhäällä projektikohtainen pohjan muokkaus ja alhaalla niitä vastaavat kentät vipu-listan täyttönäkymässä

Kun siis seuraavan kerran teet tarkastuskierrosta, ei eri havaintokohtiin tarvitse erikseen kirjoittaa jokaisen tilan tunnuksia tai huoneen nimeä. Valitset ne vain pudotusvalikosta, jonka olet työn helpottamiseksi valmiiksi laatinut.

Projektikohtaista pohjaa voi myös muuttaa missä tahansa vaiheessa tarpeen mukaan, eikä kaikkea projektiin liittyvää tarvitse tietää etukäteen. Tärkeämpää on, että työt voi aloittaa heti, eikä teknologia rajoita työn joustavuutta. Jos siis yllättäen huomaatkin, että urakassa olisi vaikkapa A 21 -tyylisten tilatunnuksien sijaan ollut syytä käyttää muunlaisia tunnuksia, voit muokata lomakepohjaa ilman, että se vaikuttaa jo tehtyihin lomakkeisiin.

Työn nopeuttamisella on selkeitä etuja, ja näillä toiminnoilla työtä voi nopeuttaa entisestään. Tärkeintä on silti se, että työn voi aloittaa heti, eikä lomakeratkaisut tai uudet toiminnot aseta työnteolle tarpeettomia rajoja. Vaihtoehtoja kuitenkin on, mutta ammattilainen päättää itse, mikä toimii parhaiten.

Miten teillä tehdään vika- ja puutelistoja? Jos nykymalli tökkii, tai tuntuu kankealta, Infomaattia voi kokeilla ilmaiseksi 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

 

Korjausrakentamisen ammattilainen tehostaa työtään teknologialla

 

Uudenmaan Rakentaja-Talo ryhtyi tekemään työmaadokumentointinsa Infomaatin mobiiliratkaisulla, koska henkilöstö halusi käyttää työaikaansa enemmän tuottavaan työhön raporttien loputtomalta tuntuvan viilaamisen sijaan.

Ammattilainen tietää, että jokainen korjausrakennusurakka on erilainen. Kun vanhaa rakennusta kohennetaan uudenveroiseen kuntoon sekä sisältä että ulkoa, riittää urakassa valtavat määrät rakennustöitä sekä paljon selvitettävää ja tarkastettavaa. Kaikki työvaiheet pitäisi tietysti myös dokumentoida tarkasti ja huolellisesti – ja tietenkin arkistoida siten, että nämä dokumentit varmasti löytyvät myöhemminkin niitä tarvittaessa.

Paperitöitä riittää, vaikka työmaa olisi pienikin. Dokumenttien ja raporttien pyörittely saattaakin siis tuntua jo urakalta itsessään. Moni varmasti keskittyisi mieluummin oikeiden töiden tekemiseen dokumenttiräpellyksen sijaan.

Nykyajan ammattilainen – kuten Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy (www.rakentajatalo.fi) – helpottaa omaa raportointityötään sopivan teknologian avulla. Käydäänpä siis nopeasti läpi, miten he sen tekevät.

Kun dokumentointi on vaivatonta, voi urakassa keskittyä oleelliseen

Muun muassa peruskorjaus- ja linjasaneeraushankkeissa pääurakoitsijana toimiva Uudenmaan Rakentaja-Talo ryhtyi tekemään työmaadokumentointinsa Infomaatin mobiiliratkaisulla noin vuosi sitten. Vastaava työnjohtaja Eero Mattila kertoo, että henkilöstö halusi käyttää työaikaansa enemmän tuottavaan työhön raporttien loputtomalta tuntuvan viilaamisen sijaan.

”Alun perin toive käyttöönotosta tuli nimenomaan henkilöstön omasta aloitteesta. Infomaatti on helpottanut työmaan dokumentointia laadunvarmistukseen ja työturvallisuuteen liittyvissä tarkastuksissa. Mobiilidokumentoinnista on siis apua niin työnjohdolle kuin työmaalla päivittäin työskenteleville rakentajillekin.”

– Eero Mattila, vastaava työnjohtaja, Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy –

Juuri tällä hetkellä Rakentaja-Talolla on meneillään valtava urakka, jossa vuokrakerrostaloon tehdään kokonaisvaltainen peruskorjaus pintarakenteita ja kiintokalusteita myöten – siis sisäpuolelta laitetaan koko rakennus uuteen uskoon. Urakan aikana Infomaatin avulla on tehty jo 200 lomaketta. Ja lisää on tulossa.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kun koko talo saneerataan sisältä uuteen uskoon, dokumentointitarve saattaa tulla vastaan vaikka porraskäytävässä.

Muissa kohteissa on päästy hyödyntämään myös projektipankki-ominaisuutta, jolla raporttien huolellinen arkistointi sekä eri sidosryhmien ajan tasalla pitäminen on näppärää.

”Jokainen päivä työmaalla on erilainen, mutta kun pitää dokumentoida jotain, on Infomaatti siihen oiva apuväline. Juuri tämän vuokrakerrostalourakan tapauksessa olemme tehneet sillä esimerkiksi TR-mittauksia, mallikatselmuksia, virhe- ja puutelistoja sekä tehneet omaa dokumentointia muun muassa lisä- ja muutostöiden tueksi.”

– Eero Mattila, vastaava työnjohtaja, Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy –

Käyttäjäystävällinen ratkaisu ei katso taitotasoa

Dokumentoinnin kätevöitymisen ohella Mattila kiittelee myös Infomaatin joustavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Vaikka Rakentaja-Talonkin henkilöstöllä on erilaisia lähtökohtia ja -tasoja teknologian käyttöönottoon, ei hänen korviinsa ole kuulunut nurinaa siitä, ettei joku kykenisi tai haluaisi tehdä tänä päivänä dokumentointia mobiilisti. Mainittiinpa se jo aiemmin, että nimenomaan henkilöstö itse kaipasi fiksumpaa ratkaisua työvaiheiden dokumentointiin.

”Ratkaisun pitää olla sellainen, että sitä on helppo käyttää. Ja olen siinä ymmärryksessä, että meillä kaikki osaavat käyttää Infomaattia lähtökohdista riippumatta. Näkyyhän se tehtyjen raporttien määrässäkin.”

– Eero Mattila, vastaava työnjohtaja, Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy –

Lopuksi Mattila kehottaakin rakennusalalla toimivia kollegoitaan jättämään perinteisen ruutuvihko-kamera-word-säätämisen historiaan. Ainakin työmaadokumentoinnin osalta. Hän nostaa esille, että jos tärkeää dokumentointia tehdään ruutuvihkoon ja se katoaa tai unohtuu jonnekin, ei niihin tietoihin pääse enää käsiksi. Toisaalta taas tärkeät tiedot voivat näin eksyä sellaisiin käsiin, joihin ne eivät kuuluisi.

”Infomaatti on kuukausimaksuunsa verraten varmasti kannattava hankinta. Raportit kasaantuvat näppärästi, niihin on helppo ottaa työmaalla valokuvat suoraan täytön yhteydessä ja lopuksi ulkoasultaan tyylikkään raportin voi jakaa asianosaisille saman tien. Tämä kaikki helpottaa itse raportointityötä, mutta säästää myös reippaasti työaikaa. Helposti ja vähällä vaivalla.”

– Eero Mattila, vastaava työnjohtaja, Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy –

Voisiko seuraavan urakan dokumentointi hoitua fiksummin? Kokeile Infomaattia ilmaiseksi 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

 

 

 

Vauriotarkastusten ja kosteusmittausten raportointi onnistuu vähemmällä vaivalla

Kun katselet on ammattimaista vaurio- tai kosteusmittausraporttia, on kartoituksen ja raportin teon väliin mahtunut useita välivaiheita.  Infomaatti poistaa näistä huomattavan määrän.

Miltä kuulostaisi, jos vauriotarkastus hoituisi helpommin? Ja entä jos paperisista tarkastusraporteista pääsisi siinä samalla eroon? Täytenä notkuvat mappihyllyt odottavat jo eläkepäiviään, eikä toimistollakaan erityisesti kuulla riemunkiljahduksia alati paisuvien paperikasojen kasvua todistettaessa.

Mutta miten tämä muka onnistuisi? Annetaanpa puheenvuoro tässä välissä eräälle tyytyväiselle käyttäjälle A-Kiinteistöcontrol Oy:stä (www.vahinkopalvelu.com):

”Infomaatti poistaa huomattavan määrän työvaiheita kartoituksen ja raportin teon välistä, ja säästää siten sekä aikaa että vaivaa. Esimerkiksi (vaurio/kosteus)kartoituksen ohessa raportin voi täyttää valmiiksi asti jo kartoitusta tehdessä, eikä enää tarvitse mennä suttuisten ruutupaperien kanssa toimistolle viimeistelemään raporttia, kuten menneinä aikoina oli tapana.”

– Samuli Pitkänen, kartoittaja, A-Kiinteistöcontrol Oy –

Samalla kertaa voi muuten digitalisoida ihan kaiken muunkin työmaaraportoinnin. Monet KIRA-alan osaajat – kuten valvojat, urakoitsijat, isännöitsijät ja asuntokaupan kuntotarkastajat – ovat jo helpottaneet arkeaan Infomaatin joustavan mobiilidokumentoinnin avulla.

”Tätä nykyä olemme päässeet oikeastaan kaikesta paperiraportoinnista eroon. Kaikki raportit – kuvineen päivineen – pysyvät tallessa Infomaatissa, jos niitä sattuu tarvitsemaan jälkeenpäin. Ne myös kulkevat aina kaikkialle, kunhan muistaa pitää älylaitetta mukana.”

– Samuli Pitkänen, kartoittaja, A-Kiinteistöcontrol Oy –

Olipa raportin aiheena sitten kosteusmittaus, asbestikartoitus, vipu-lista tai käyttöönottotarkastus, kaikki tämä onnistuu. Keskitytään tällä kertaa kuitenkin vauriotarkastusraportin tekoon – kätevämmällä tavalla.

Ohjelma huolehtii yksityiskohdista, jotta voit itse keskittyä tarkastustyöhön

Vauriotarkastusraportin tekeminen on lopulta loogista hommaa, joskin työvaiheita ja tarkastettavia tiloja saattaa ajoittain olla paljon. Itse tarkastamisesta saattaa kuitenkin pian tulla jopa mukavaa, sillä Infomaatin raportointipohja tarjoaa sekä joustavuuden että valmiit tietokentät tarkastusraportissa huomioitaville asioille. Tarkastaja voi siis keskittyä kymmenien yksityiskohtien muistamisen sijaan itse tarkastustyöhön.

Mutta tosiaan, ei sen tätä hankalampaa kannata olla:

1. Valitse Vauriotarkastus-raporttipohja ja kirjaa kohteen perustiedot

 • ”Kansilehteen” voit täyttää yksityiskohtaiset tiedot tarkastuspäivämäärää, kohdetta, tilaajaa, isännöitsijää, toimeksiantoa, tarkastajaa ja mittalaitteita myöten. Voit napata kanteen myös tyylikkään kansikuvan älylaitteesi kameralla suoraan Infomaatissa.
 • Lisää tarvittaessa myös erilliset rakennustekniset tiedot
 • Lataa mukaan myös pohjakuva, jotta voit kuvien lisäksi havainnollistaa vaurion ja huomioiden sijaintia

2. Aloita tarkastus

 • Aloita rakennuksen tarkastus lisäämällä ensimmäinen huoneisto tai rakennuksen osa Lisää uusi tarkastus -napista. Näitä huoneiston tai rakennuksen osan tarkastuksia voit lisätä juuri sen verran kuin haluat, vaikkapa kokonaisen kerrostalon huoneistomäärän verran.
 • Kirjaa tarkastettavan huoneiston tai rakennuksen osan nimi ja lisää huomioita tarkastuskohteen rakenteista, jos haluat. Tämän jälkeen lisää ensimmäinen tarkastettava tila sekä tarvittaessa sen suhteellinen kosteus (RH%) ja lämpötila.
 • Tilan alle voit pintakohtaisesti (katto/seinät/lattia) syöttää sekä sanallisia havaintoja että kosteusmittaustulokset (mikä vain näistä: pintakosteus, painoprosentti, RH%, absoluuttinen kosteus). Raportin lukijaa ajatellen on hyvä lisäksi kirjata selite ja tulkinta arvoista. Laskeepa ohjelma automaattisesti pinnan pinta-alan ja piirinkin pinnalle syötettyjen mittatietojen perusteella.
 • Nappaa lopuksi kuvat tarkastuskohdista ja tee tarkentavat piirtomerkinnät esimerkiksi siitä, missä kohtaa kosteusvaurio on. Muista hyödyntää myös pohjakuvatoimintoa!
 • Lopuksi voit kirjata ylös myös muita huomioita ja tietenkin korjausehdotukset.
 • Lisää tila -napista lisäät seuraavan tilan ja toistat edelliset vaiheet.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Tässä esimerkki iPadilla täyttäessä vauriotarkastusraporttia, kun on täytetty lattian yhteyteen kosteusmittausarvoja, kirjattu sanallisia havaintoja ja otettu siihen liittyviä kuvia sekä kuvakaappaus pohjakuvasta. Huomioi, että tyhjäksi jätetyt tarkastukseen liittymättömät arvokentät eivät tulostu raportille.

3. Lähetä valmis raportti tarvittaessa

 • Liitä mukaan haluamasi liitetiedostot. Voit myös lisätä allekirjoituksen yhdellä painalluksella.
 • Ja näin raportti onkin jo valmis: lopputuloksena on tyylikäs ja helppolukuinen PDF-tiedosto sisältäen samalla raportilla kaikki huoneistot tai rakennuksen osat
 • Jokaisesta huoneistosta tai rakennuksen osasta saa myös oman erillisen PDF-raportin!
 • Voit myös lähettää valmiin raportin suoraan Infomaatista sitä kaipaaville sidosryhmille.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Esimerkki kansisivusta ja tässä tapauksessa ote sivusta numero 3, jossa jatkuu edelliseltä sivulta alkanut huoneistoon A1 liittynyt tarkastus.

”Infomaatin ehdottomana etuna on se, että raportointi on paitsi nopeaa myös joustavaa. Välivaiheet on minimoitu, joten aikaa säästyy parhaimmillaan jopa kymmeniä minuutteja yhtä raporttia kohden. Viikkotasolla se tarkoittaa jo useampaa säästettyä työtuntia.”

– Samuli Pitkänen, kartoittaja, A-Kiinteistöcontrol Oy –

Lomake-editorilla voit rakentaa omiin tarpeisiisi sopivan raporttipohjan – vaikkapa kosteusmittauksia varten

Alussa totesimmekin jo, että ratkaisuja lukuisiin eri raportointitarpeisiin on jo ennestään valmiina. Mutta onpa Infomaatissa myös tapa rakentaa juuri sellaisia raportteja, kuin oma tarpeesi sanelee: lomake-editorilla voit nimittäin rakentaa juuri sellaisen raporttipohjan kuin itse haluat.

Sen avulla on rakennettu muun muassa moni sujuvasti täytettävä kosteusmittausraportti. Tässäkin tapauksessa täyttäminen onnistuu pitkälti samojen periaatteiden mukaan:

 1. Täytä raportille halutessasi kansisivu kirjoittamalla otsikko ja lisäämällä kuva
 2. Täytä kohteen tiedot: lisää osoite, yhteyshenkilö ja yhteystiedot sekä näpyttele kohteesta lyhyt kuvaus
 3. Kirjaa mittauksen tiedot ja mittaushetkellä havaitut olosuhteet
 4. Suorita mittaus: merkkaa ylös relevantit tulokset, nappaa mukaan valokuva ja laadi sen tueksi halutessasi kuvateksti.
 5. Lopuksi voit vielä lisäillä mukaan muita huomioita, tulosten tarkastelua sekä johtopäätöksiä. Tässäkin voit hyödyntää pohjakuvatoimintoa, jos haluat tehdä raportista vieläkin kattavamman!

Ja jälleen lopputuloksena on selkeä ja helppolukuinen PDF-tiedosto, jonka tekemisessä säästettiin hermoja, paperia ja jota kehtaa esitellä työkavereiden ohella myös asiakkaille!

Voisiko vauriotarkastusten tekeminen hoitua nykyistä sujuvammin? Kokeile Infomaattia ilmaiseksi 21 päivää!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Tiedote yhteistyöstä – Miten softatalo lähtee kevyesti liikenteeseen markkinoinnin kumppanin kanssa?

 

Olemme tehneet markkinoinnin osalta yhteistyötä Markkinointisankarit Oy:n kanssa kesästä 2022. Markkinointinsankarit auttaa yrityksiä löytämään sopivan markkinoinnin tekijän freelancer-verkostostaan.

Lähdimme kokeilemaan markkinoinnin yhteistyötä kevyesti niin, että Markkinointisankarien kautta löytynyt freelancer auttaa meitä kerran kuukaudessa sparraamalla ja toteuttaen puolestamme tai apunamme konkreettisia toimenpiteitä. Lisäksi käymme yhdessä läpi some-mainonnan linjauksia ja sisältöä. Lisäksi Markkinointisankareiden freelancer hoitaa pitkälti näiden mainosten julkaisun, sommittelun ja auttaa tarpeen vaatiessa myös graafisissa toimenpieteissä. Uusimme myös Google-mainonnan kampanjamme.

Markkinointisankarien toimitusjohtaja Saskia Salomaa kuvaa tilannetta näin: “Infomaatin kanssa on ollut erittäin mukava tehdä yhteistyötä, kun ideoita voi pallotella puolin ja toisin. Haluamme, että Infomaatille jää mahdollisimman paljon osaamista siitä, mitä yhdessä teemme. Lisäksi Infomaatin tuote on helppo myydä, kun sillä on niin selkeä ja tarkasti rajattu kohderyhmä.”

Markkinoinnin ulkoistus -palvelut Markkinointisankareilta

Tuplasti tehoa tekniseen isännöintiin – ”tekniikka ratkaisee”

Teknisen isännöitsijän työpäivästä merkittävä osa kuluu kohdekäynneillä, joiden dokumentointi on äärimmäisen tärkeää.

Teknisen isännöinnin työnkuvaa voi luonnehtia vähintäänkin monipuoliseksi. Yhteen työpäivään saattaa kuulua katselmuksia, asukkaiden kanssa asioimista, pienempien huoltohommien tilaamista, valvontaa ja kokouksia – eikä siinä vielä kaikki. Oma saagansa on myös töiden raportointi ja dokumentointi, joka niin ikään vie työajasta arvokkaita tunteja pois.

Onneksi tälle vuosituhannelle tultaessa raportointityö voi hoitua paitsi tehokkaammin myös mukavammin. Se, mikä ennen tehtiin Wordilla tai perinteisellä kynällä, paperilla ja taskukameralla, tehdään nyt älylaitteilla. Nykyaikaiseen raportointitapaan on ollut tyytyväinen ainakin STIOn eli Suomen Tekninen Isännöinti Oy:n (www.stio.fi) työnjohtaja Jake Niklander.

”Infomaattia käytetään meillä joka päivä. Se on niin helppokäyttöinen ja nopea työkalu oikeastaan kaikkea raportointia varten, mitä teknisen isännöinnin työssä tulee vastaan. Leikillä voisikin sanoa, että se on yksinkertainen työkalu yksinkertaisille ihmisille.”

– Jake Niklander, työnjohtaja, Suomen Tekninen Isännöinti Oy –

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Pelkästään vedeneristeiden tarkastuksia STIO on dokumentoinut infomaatilla nelinumeroisen luvun verran.

Voisi väittää, että STIOlla puhutaan kokemuksen tuomalla vakuuttuneisuudella. Yhtiö on nimittäin käyttänyt Infomaatin mobiiliraportointia jo vuodesta 2016, ja siitä lähtien raportteja on kerääntynyt jo yli 11 000 kappaleen verran.

”Kun ryhdyimme tekemään dokumentointia Infomaatin ja mobiililaitteiden avulla, huomasimme todella pian, kuinka tehokasta se onkaan. Enää ei tarvitse käyttää puolta päivää kohdekäynneillä tehtyjen muistiinpanojen puhtaaksikirjoittamiseen, vaan kattavan raportin voi tehdä jopa suoraan kohteessa.”

– Jake Niklander, työnjohtaja, Suomen Tekninen Isännöinti Oy –

Eipä tuon raportoinnin sen vaikeampaa kannata ollakaan. Miksi puljata kynien, papereiden, taskukameran tai Wordin kanssa, kun asiat voi tehdä itselleen helpoksi?

”Helpottaa olemaan ammattilainen”

Kokeneena teknisenä isännöitsijänä Niklander tietää, kuinka arvokasta kustakin kohteesta laadittu kattava raportointi on ensinnäkin STIOlle itselleen, mutta myös heidän kumppaneilleen. Ja laadukkaasti tehty kattava raportointi on vielä sitäkin arvokkaampaa. Kun dokumentointi on visuaalisesti tyylikästä ja hyvin jäsenneltyä, ei selityksiä tai lukuohjeita tarvita.

”Teemme jokaisella kohdekäynnillä raportin tai muistion Infomaatin avulla. Raportit sisältävät aina tiedot siitä, mitä missäkin kohteessa on milloinkin tehty ja mitkä ovat omat suosituksemme jatkoa varten.”

– Jake Niklander, työnjohtaja, Suomen Tekninen Isännöinti Oy –

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Sisällä tai ulkona. Dokumentointi pitää saada tehtyä helposti kumppaneita ja asiakkaita varten.

Laadukkaalla raportoinnilla tekninen isännöitsijä voi helpottaa esimerkiksi isännöitsijän työtä. Kun isännöitsijä on vaikkapa jonkin korjausurakan tiimoilta taloyhtiön hallitukseen yhdessä, saattaa yksi laadukas PDF-raportti riittää selittämään asioiden laidan myös osakkaille. Se on kuin syöttö lapaan.

”On niin paljon kätevämpää sekä laatia että esittää valokuvallinen, kattava raportti kohteesta sen sijaan, että jatkuvasti soiteltaisiin ja läheteltäisiin sähköposteja ristiin rastiin eri sidosryhmien kanssa. Se on paitsi parempi vaihtoehto asiakkaan kannalta myös tehokkaampaa palvelua meiltä.”

– Jake Niklander, työnjohtaja, Suomen Tekninen Isännöinti Oy –

Selkeänä hyötynä Niklander mainitsee myös aiemmin tehtyjen raporttien helpon löytämisen, kun sille tulee tarve. Hän kertoo saavansa ajoittain yhteydenottoja liittyen taloyhtiöihin, joissa on vuosien mittaan esimerkiksi vaihtunut isännöitsijä useampaan otteeseen.

”Uusi isännöitsijä kysyy minulta, että onko meillä tallessa joitain tiettyjä tarkastusraportteja jostain vuosien takaa. Ja aina voin vastata, että tietysti on, koska Infomaatissa kaikki yli 11 000 raporttiamme – ja tuostakin massasta juuri ne pyydetyt – löytyvät parilla klikkauksella. Varsinkin asiakaspalveluroolissa huomaa, että Infomaatti helpottaa olemaan ammattilainen.”

– Jake Niklander, työnjohtaja, Suomen Tekninen Isännöinti Oy –

Raportoinnissa säästetty aika kohentaa tuottavuutta

Moni asiakas on kehunut, että Infomaatin avulla voi saada päivään lisää tuottavia tunteja. Asiakaspalautteen perusteella mobiiliraportointi on tehostanut ajankäyttöä yleisesti noin kolmanneksella, kun vertaa vanhaan tapaan. Niklander kuitenkin puhuu myös tuottavuuden kasvusta ja lataa pöytään hurjempia numeroita.

”Parhaimmillaan tuottavuus on jopa kaksinkertaista vanhoihin raportointimenetelmiin verrattuna. Ja kun miettii, että jos haluaisi päästä vanhoilla menetelmillä Infomaatin kanssa samalle laatutasolle raportoinnissa, niin voidaan puhua vieläkin suuremmista lukemista.”

– Jake Niklander, työnjohtaja, Suomen Tekninen Isännöinti Oy –

Vaikka raportointi onkin tärkeää, on teknisen isännöitsijän varsinainen tuottava työ sitäkin tärkeämpää. Raportoinnissa voi toki säästää, mutta eikö säästöt kannata löytää laadun sijaan siihen käytetystä ajasta?

Vaatiiko raportointityökalut päivitystä? Kokeile Infomaattia ilmaiseksi 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Hydrauliikka-alan yritys ratkaisi dokumentointiongelmansa räätälöidyllä ratkaisulla

Tehohydrolla työ vaatii liikkumista ja asiakaskäynneillä aikaa ei saa hukata dokumentointiin.  Tämän vuoksi heillä lähdetiin vuosi takaperin etsimään uutta ratkaisua tähän ongelmakohtaan. Tiukkoina kriteereinä työkalulle olivat yhtenäisyys, helppous ja käytön nopeus.

Vuosi sitten hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan asiantuntijayritys Tehohydro Oy (www.tehohydro.fi) etsi parempaa keinoa tehtyjen töiden raportointiin. Myynti, projekti- ja asennuspalvelut, suunnittelu sekä korjaamo- ja huoltotyöt vaativat vaihtelevasti eri työvaiheiden yksityiskohtaista taltiointia. Sen vuoksi Tehohydrolla tiedettiin varsin tarkkaan, mitä ratkaisulta oltiin hakemassa.

”Etsimme mobiilidokumentointiin soveltuvaa järjestelmää, joka täyttäisi meidän sille asettamat tiukat ehdot. Meille oli tärkeää, että ratkaisu on yhtenäinen, helppo ja nopea käyttää, ja että tarvittavat raportit voisi luoda suoraan asiakaskäynnillä.”

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

Tehohydrolla oltiin siirrytty vanhanaikaisesta paperinpyörittelystä mobiilidokumentointiin jo aiemmin. Ajan saatossa eri järjestelmistä oli karttunut kokemusta jo jonkin verran, mutta käytön aikana eteen oli tullut uusia haasteita. Suurimpana harmina Peutere mainitsee sen, etteivät kaikki sovellukset olleet tarpeeksi joustavia Tehohydron erityisiin tarpeisiin.

”Päätimme etsiä uusia ratkaisuja, ja kattavien ominaisuuksiensa puolesta Infomaatti nousi kärkiehdokkaaksi. Hyvinä puolina pidimme erityisesti järjestelmän muokattavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Huomiomme kiinnitti myös työmaille erinomaisesti soveltuva mobiiliversio sekä järjestelmän kohtuulliset kustannukset.”

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

Räätälöity raporttiratkaisu toi työpäiviin reippaasti ajansäästöä

Infomaatti on alun perin rakennettu kiinteistö- ja rakennusalan toistuvien dokumentointitöiden helpottamiseen. Kuitenkin, samankaltaisia toistuvia raportointeja tehdään myös teollisuuden alalla. Siispä tiedettiin, että samasta helposti muokattavissa olevasta järjestelmästä olisi apua myös teollisuusalan yrityksille – kuten vaikkapa Tehohydrolle.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Tehohydron työympäristöt ovat teknisiä ja erikoisosaamista vaativia, joten oli selvää, että raporttimallit haluttiin räätälöidä juuri heille sopiviksi.

Tehohydron tapauksessa valmista raporttipalettia ei ollut valmiina, joten sellainen rakennettiin. Ja olipa heillä muutenkin tiedossa se, että uudet raporttimallit tulisi räätälöidä juuri heidän tarpeisiinsa sopiviksi riippumatta siitä, miten tai millä järjestelmällä ne tehtäisiin.

”Meille sellaisenaan sopivia raporttipohjia ei ollut ennestään, joten ne tehtiin itse. Meihin oltiin käyttöönoton aikana aktiivisesti yhteydessä Infomaatin puolelta. Saimme erinomaista asiakaspalvelua, ja tarvittaessa kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin vastattiin nopealla aikataululla – liittyivätpä ne sitten omien dokumenttipohjien luomiseen tai järjestelmän käyttämiseen yleisesti.”

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

Panostus räätälöityjen raporttipohjien rakentamiseen on sittemmin tuonut paljon hyvää jokapäiväiseen työhön. Tällä hetkellä siitä on eniten apua etenkin huoltotöissä, asiakas- ja mittausraporttien laatimisessa sekä ennakkohuoltokierrosten aikana. Ajansäästö on ollut jopa päätähuimaavaa, sillä nykyään dokumentointi vie Tehohydron väeltä ajallisesti vain puolet aiemmasta.

”Infomaatin käyttöönoton jälkeen ennakkohuoltokierrokset sekä muidenkin raporttien tekeminen hoituu huomattavasti nopeammin – ajankäyttö on käytännössä puolittunut. Ajansäästön lisäksi on myönnettävä, että järjestelmän käyttäminen on todella helppoa, suoraviivaista ja nopeasti omaksuttavaa.”

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

Tehohydrolla on pidetty kovasti siitäkin, että heille rakennetun ennakkohuoltoraportin avulla saa tehtyä erittäin laajojakin dokumentointeja. Näissä voidaan helposti lisätä uusia osioita aina tarvittaessa sekä halutessa piilottaa ne osiot, joille ei juuri tietyllä asiakaskäynnillä ole käyttöä.

Parempi raportointi tuottaa parempaa asiakaspalvelua

Infomaatin käyttöönoton myötä Tehohydro on saanut positiivista palautetta oman väkensä lisäksi myös asiakkailtaan. Siinä missä itse raportointityön nopeus ja tehokkuus on kasvanut, ovat samassa suhteessa kohentuneet myös mielikuvat työn jäljestä. Töiden kattava ja ajantasainen raportointi lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja herättää luottamusta tilaajan mielessä.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Tärkeintä on tehdä työ laadukkaasti. Tasokkaalla raportoinnilla voi laatumielikuvaa ja asiakaspalvelun toimivuutta kuitenkin vahvistaa.

”Laadukkaasti tehdystä raportointityöstä on huomattavaa hyötyä asiakkaalle. Nykyään asiakas saa meiltä tarvittavat raportit kattavasti, nopeasti ja luotettavasti – ja pienemmällä vaivalla. Se puolestaan tarkoittaa, että oma asiakaspalvelumme on selvästi parempaa aiempaan verrattuna.”

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

Asiakaspalvelun kehittymiseen maustetta antaa myös Infomaatilla tehtyjen raporttien ulkonäkö. Tehohydrolla sekä heidän asiakkaidensa piirissä ollaan tyytyväisiä siihen, että ajoittain monimutkaiset ja paljon yksityiskohtaista tietoa sisältävät raportit ovat lopulta selkeitä, helppolukuisia ja tyylikkäitä.

Myös mahdollisten kuvien sekä muiden oleellisten liitetiedostojen lisääminen dokumentoinnin osaksi on kätevää. Lopputuloksena asiakas saa kaiken tarvitsemansa informaation yhdellä nätisti paketoidulla tiedostolla.

Hyvien kokemuksien myötä voin suositella Infomaattia lämpimästi kaikille, jotka dokumentoivat asiakasympäristössä esimerkiksi tarkastuspöytäkirjoja sekä tekevät muita toistuvia raportointeja.

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

 

Ehkä teilläkin on tarve räätälöidylle mobiilidokumentoinnin työkalulle? Infomaattia voi kokeilla ilmaiseksi 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Nykyaikainen KIRA-alan yritys hyötyy mobiilidokumentoinnista

Noheva Group Oy on alan monipuolinen asiantuntijayritys, joka tarvitsi tarpeisiinsa skaalautuvan ja helppokäyttöisen ratkaisun käyttöönsä.

Kiinteistö- ja rakennusala on kehittynyt vuosien saatossa merkittävästi. Muutoksen on voinut huomata etenkin kasvavana määränä erilaisia laatuvaatimuksia, jotka eivät välttämättä liity suoraan raakaan rakentamistyöhön tai sen valvontaan.

Ajoittain KIRA-alan nykyaikainen laatuvaatimuslista voikin vaikuttaa loputtomalta. Kaikkien vaatimusten täydelliselle täyttämiselle ei aina tahdo löytyä kalenterista tilaa, vaikka niin tahtoisikin.

Vaikka alalla tapahtunut kehitys onkin saattanut monilta osin lisätä työmäärää sekä työmaalla että sen ulkopuolella, on taustalla järkeviä syitä. Urakoiden paremmasta ja kattavammasta dokumentaatiosta on nimittäin kiistatonta hyötyä: laadukasta ja läpinäkyvää työtä arvostetaan suuresti sekä asiakkaiden parissa että viranomaistasolla.

Nykyajan laatuvaatimukset täyttääkseen moni KIRA-alan yritys käyttää jo edes jonkinlaista digitaalista ratkaisua töiden tehokkaaseen dokumentointiin ja raportointiin – moni on valinnut tätä varten esimerkiksi Infomaatin. Mutta samalla moni tukeutuu vieläkin tuttuun ja turvalliseen, vaikkakin paljon kankeampaan, vaihtoehtoon: kynään, ruutuvihkoon ja kännykkäkameraan. Ehkä olisi jo korkea aika kokeilla nykyajan dokumentointitapoja?

”Toimii yhtä hyvin niin suurissa kuin suppeissakin dokumentointitöissä”

Yksi digitaalisiin dokumentointiratkaisuihin tukeutuva KIRA-alan yritys on hämeenlinnalainen Noheva Group Oy, joka on käyttänyt Infomaattia työssään noin vuoden päivät.

”Olemme alan monipuolinen asiantuntijayritys, ja teemme töitä pääasiassa korjausrakentamisen, kiinteistövahinkojen käsittelyjen sekä LVI-asennustoiminnan parissa. Näiden päätoimialojen lisäksi arkeen kuuluu paljon erikoistöitä, kuten esimerkiksi kuntotarkastuksia, korjaushankkeiden valvontaa sekä rakennuttajakonsultin tehtäviä.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy, nohevagroup.fi

Immosen listauksen perusteella on sanomattakin selvää, että Noheva Groupin töissä tehokas dokumentointi näyttelee suurta roolia. Hänellä oli myös digitaalisista raportointi- ja dokumentointiohjelmistoista kokemusta jo ennestään, joten oli selvää, että sellaiselle on kiireisessä arjessa kiistaton tarve.

”Vähän yli vuosi sitten tutkiskelin eri vaihtoehtoja palveluntarjoajista, jotka tuottavat mobiilidokumentoinnin ratkaisuja. Tarvitsimme skaalautuvan ja meille sopivan, helppokäyttöisen ratkaisun käyttöömme, ja siten päädyimme valitsemaan Infomaatin.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Noheva Group Oy käyttää Infomaattia sekä suurissa kokonaisuuksissa että suppeissakin dokumentointitöissä, sillä heille yksilöidystä järjestelmästä löytyy juuri oikeat raporttipohjat kuhunkin tarpeeseen.

Immonen kertoo, että käyttöönotosta saakka Infomaattia on hyödynnetty käytännössä päivittäin. Hän kiittelee sitä, että vaikka Noheva Group tekee töitä kolmella eri päätoimialalla, ja sen lisäksi muitakin KIRA-alan asiantuntijatöitä, on Infomaatti skaalautunut sopimaan heidän kaikkiin tarpeisiinsa.

”Infomaatti toimii yhtä hyvin sekä suurissa kokonaisuuksissa että tosi suppeissakin dokumentointitöissä. Työn kokonaisuudesta tai yksittäisestä tehtävästä riippuen voimme valita juuri sellaisen raportointipohjan, joka palvelee parhaiten kutakin tehtävää tai sen jotain osa-aluetta.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

Suurimpina Infomaatin tuomina hyötyinä Immonen näkee niin työn tehokkuuden huiman kasvun kuin merkittävät säästöt raportointiin käytetyssä ajassa. Ennen dokumentointi täytyi nimittäin tehdä ”kahteen kertaan”, kun kohteeseen mentiin sohimaan paperilomakkeiden ja kännykkäkameran kanssa. Tämän jälkeen paineltiin jossain vaiheessa päivää toimistolle kirjoittamaan kaikki puhtaaksi, liittämään dokumenttiin kuvat ja lähettämään useista palasista kasattu tilkkutäkkiraportti asianomaisille.

Nykyään kaiken tämän voi tehdä valmiiseen pohjaan muutamalla napinpainalluksella suoraan Infomaatissa, ja kuvatkin voi napsia mukaan älylaitteen kameralla heti halutessa. Harjaantuneempi käyttäjä hyödyntää myös valmiita lausevarastoja ja puheesta tekstiksi -ominaisuutta.

Tehty ja suunniteltu nykypäivän vaatimuksia varten

Lisääntyneen työtehon ohella Immonen on huomannut Infomaatista olleen hyötyä muillakin tavoin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä esimerkiksi Nohevan työmaapäiväkirjoihin, joita he ovat oma-aloitteisesti kohteissaan laatineet.

”Olemme saaneet kiitosta siitä, millä tavalla tuotamme dokumentoinnit kokonaisuutena. Infomaatin avulla kykenemme helposti sitomaan raportteihin tarkkaa kuvasisältöä, erityishavaintoja, välivaiheiden tarkastuksia sekä tilannetietoja oma-aloitteisesti, vaikka tällaista velvoitetta meillä ei hanketasolla olisikaan.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

Immonen kertoo arjen työn suoraviivaistuneen Infomaatin käyttöönoton jälkeen niin merkittävästi, että on suositellut järjestelmää myös Nohevan Groupin asiakkaille. Koko KIRA-alaa voisi auttaa se, että lukuisien asioiden käsitteleminen helpottuu ja että kaikki tarvittavat tiedot työmailta saadaan tuotettua eri osapuolille heti tarvittaessa.

”Näin, kuinka raskaasti tilaajaorganisaatiomme tuotti dokumentaatiota itse. Puhelimessa oli satoja tai tuhansia kuvia, joista yritettiin löytää vanhoja asioita, kirjata niihin huomioita, liittää osaksi sähköposteja ja kirjata niitä omina viesteinään. Suosittelin heille Infomaattia, sillä sen avulla kokonaisuus pysyy paljon paremmin ja luotettavammin hanskassa, eikä tärkeää tietoa jää jälkeen.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

Noheva Groupin toimitusjohtajalla on muutakin sanottavaa koko kiinteistö- ja rakennusalalle. Nykyaikaiset mobiilidokumentoinnin ratkaisut on kehitetty selkeää tarvetta varten ja tulleet jäädäkseen.

”Asiat voi tehdä vaikeasti tai sitten helposti, kuten me nykyään ne teemme. Eli jos tahtoo vastata nykyajan palvelutuotantomalleihin ja tehdä asioita pienemmällä työmäärällä, niin kannattaa kokeilla Infomaattia. Muutenkin Infomaatin kanssa asiointi, kehitystyö ja kaikki muukin yhteydenpito on helppoa ja maanläheistä.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

 

Joko riittää ruutuvihkoon rustailu? Kokeile Infomaattia maksutta 21 päivää!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Vaivaton raportointiratkaisu liikkuvan työn ammattilaiselle

SL-Transin toimistolla paperivuori sysäsi pohtimaan digiratkaisua ongelmaan.  Auttajaksi löytyi Infomaatti.

Sähköisyys, digi ja nopeus – niitä on nykypäivä täynnä. Eikä ihmekään, kun etäyhteyksien ansiosta asiat toimivat tehokkaammin kuin koskaan ennen. Koko analoginen maailma hivuttautuukin pala palalta tehokkaampaan muotoon, automatisoituu ja nopeutuu.  Kehityksen myötä kynä ja paperi saattavatkin pian vaikuttaa tulevaisuuden sukupolville yhtä antiikkisilta kapistuksilta kuin vaikkapa gramofoni ja ”savikiekot” nykyihmiselle.

Töiden tekemisessä muste ja pergamentti kuitenkin pitävät vielä pintaansa eri toimialojen pääasiallisena dokumentointi- ja raportointivälineistönä, vaikka vaivattomampiakin keinoja olisi tarjolla.

Vaivattomuuteen on toki osin siirrytty monessa kiinteistö- ja rakennusalan yrityksessä, kun käyttöön on otettu Infomaatin kaltaisia, nykyaikaisia, simppeleitä ja tehokkaita dokumentointityökaluja. Niillä nykyajan ammattilainen tekee raportin kuin raportin käden käänteessä.

Mobiilidokumentoinnilla helppoutta työhön

Onneksi hyvä kehitys teknologian käyttöönoton kanssa ei ole jäänyt vain yhden toimialan asiaksi. Vaikka Infomaattia on jo KIRA-alan ammattilaisten piirissä kiitelty hyvä tovi, on viime aikoina muuallakin huomattu mobiilidokumentoinnin tehokkuus. Viimeisimpien käyttöönottajien joukkoon kuuluu logistiikkapalveluita sekä kaikkea öljysäiliöihin liittyvää ammattiosaamista tarjoava iisalmelaisyritys SL-Trans Oy.

”Meillä on oikeastaan nämä kaksi päätoimialaa: on rahtitoimintaa Suomi–Ruotsi–Norja- akselilla ja sen lisäksi teemme lähes kaikkea liittyen öljysäiliöihin, öljysäiliöiden ja IBC- pakkausten VAK-määräaikaistarkastuksiin, säiliöiden korjauksiin, purkuihin, käytöstä poistoihin ja maastakaivuisiin.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy, sl-trans.com, sailiopuhdistus.fi

Lappalaisen kertoman mukaan Infomaatin mobiilidokumentointiratkaisu osui silmään kesällä 2021, kun SL-Transin toimistolla meinattiin hukkua paperivyöryyn.

”Rupesin miettimään, että kun papereita tulee kentältä toimistolle kymmeniä kappaleita viikon aikana ja ne pitäisi kaikki kirjoittaa puhtaaksi. Pakkohan tähän oli siis saada joku ratkaisu.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

Infomaatti otettiin SL-Transilla lopullisesti käyttöön jo saman vuoden syksyllä. Ratkaisevana tekijänä oli helppouden ja näppäryyden lisäksi ennen kaikkea myös joustavuus ja mukautuvaisuus: Infomaatissa kun voi luoda myös itse juuri omaan tarpeeseen sopivat lomakkeet.

”Haluttiin, että kaikki meidän raporttimme menevät siistiin muotoon yhdelle ainoalle A4 sivulle. Infomaatti oli oikeastaan ainut kilpailuttamistamme ratkaisuista, joka pystyi sen toteuttamaan meille sopivalla tavalla.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

Raporttien tekeminen on ollut ilmeisen mukavaa tähän saakka, sillä Lappalaisen suusta ei ole kuulunut poikittaista sanaa. Kiitosta hän antaa myös ratkaisun selkeydestä, josta on silkkaa hyötyä, kun työskentelee useiden projektien ja kohteiden kanssa päivittäin.

”Fiksu visuaalinen ilme ja loppuraportin selkeys ovat meille tärkeitä asioita. Asiakkaatkin pysyvät tyytyväisinä – ja uskon myös raporttien olevan selkeämpiä lukea pelastuslaitoksen toimesta – kun yhden raportin voi lukea yhdeltä sivulta.’’

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

Vähemmän päänvaivaa, enemmän tehoa, tyytyväisempiä asiakkaita

Ihminen on tuhansien vuosien taitteessa keksinyt aina uusia työkaluja joko siksi että työ olisi helpompaa tai että sitä tarvitsisi tehdä vähemmän. Nykyaikaisilla työkaluilla vaiva vähenee myös raportoinnin kanssa.

Esimerkiksi tällä rouhealla menopelillä kurvataan kohteeseen huoltamaan ja tarkastamaan.

”Infomaatti on meillä käytössä päivittäin, ja sen avulla aikaa säästyy jopa järkyttävän paljon. Vielä vuosi sitten käytin koko maanantain ja suuren osan tiistaista kentältä tulleiden tarkastuspöytäkirjojen puhtaaksikirjoittamiseen. Nykyään tuon kaiken voi tehdä suoraan kentällä, ja toimiston päässä voidaan tarkastaa nopeasti, että kaikki on varmasti reilassa – ja tarvittaessa täydentää raportteihin joitain yksityiskohtia, jos jotain puuttuu.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

SL-Transilla on huomattu Infomaatista myös sinänsä raportointiin kuulumattomia hyötyjä. Urakoiden laskuttaminen on nimittäin selkeytynyt, helpottunut ja nopeutunut aiemmasta. Lappalainen kertookin, että kaikessa toiminnassa juuri selkeys on lisääntynyt.

”Nykyään säästämme äärettömän monta työvaihetta, ja kentällä tehtävät työt pysyvät samalla aikaa selkeänä myös työnjohdolle. Infomaatin tuottama selkeys on juuri yksi tärkeimmistä asioista meille. Näin pysymme jatkuvasti ajan tasalla – ja säästämme samalla hermoja.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

Vaikka Lappalainen ei toivokaan kilpailijoille liikaa menestystä, antaa hän silti vinkin ja suosittelee kokeilemaan mobiilidokumentoinnin työkalua, vaikkapa juuri Infomaattia.

”Infomaatti sopii valtavan hyvin sellaiseen työhön, jossa liikutaan paljon paikasta toiseen ja jossa tehdään yksityiskohtaisia, kuvallisiakin raportteja, jotka meidän tapauksessamme ovat öljysäiliöihin liittyviä töitä. Raportteja on myös helppo jakaa asiakkaille ja muille sidosryhmille heti kentältä. Toiminta on siis monellakin tapaa tehokasta ja on myös nopeampaa asiakkaan näkökulmasta.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

Vaikuttaisi siltä, että mobiilidokumentointi on vahvasti tätä päivää – oli toimiala mikä tahansa.

Rakennetaanko yhdessä teille sopiva mobiilidokumentointiratkaisu? Infomaattia voi kokeilla maksutta 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273