Ajankohtaisia uutisia Infomaatista

Merkinnät käyttäjältä Henri Hakasalo

Hydrauliikka-alan yritys ratkaisi dokumentointiongelmansa räätälöidyllä ratkaisulla

Tehohydrolla työ vaatii liikkumista ja asiakaskäynneillä aikaa ei saa hukata dokumentointiin.  Tämän vuoksi heillä lähdetiin vuosi takaperin etsimään uutta ratkaisua tähän ongelmakohtaan. Tiukkoina kriteereinä työkalulle olivat yhtenäisyys, helppous ja käytön nopeus.

Vuosi sitten hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan asiantuntijayritys Tehohydro Oy (www.tehohydro.fi) etsi parempaa keinoa tehtyjen töiden raportointiin. Myynti, projekti- ja asennuspalvelut, suunnittelu sekä korjaamo- ja huoltotyöt vaativat vaihtelevasti eri työvaiheiden yksityiskohtaista taltiointia. Sen vuoksi Tehohydrolla tiedettiin varsin tarkkaan, mitä ratkaisulta oltiin hakemassa.

”Etsimme mobiilidokumentointiin soveltuvaa järjestelmää, joka täyttäisi meidän sille asettamat tiukat ehdot. Meille oli tärkeää, että ratkaisu on yhtenäinen, helppo ja nopea käyttää, ja että tarvittavat raportit voisi luoda suoraan asiakaskäynnillä.”

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

Tehohydrolla oltiin siirrytty vanhanaikaisesta paperinpyörittelystä mobiilidokumentointiin jo aiemmin. Ajan saatossa eri järjestelmistä oli karttunut kokemusta jo jonkin verran, mutta käytön aikana eteen oli tullut uusia haasteita. Suurimpana harmina Peutere mainitsee sen, etteivät kaikki sovellukset olleet tarpeeksi joustavia Tehohydron erityisiin tarpeisiin.

”Päätimme etsiä uusia ratkaisuja, ja kattavien ominaisuuksiensa puolesta Infomaatti nousi kärkiehdokkaaksi. Hyvinä puolina pidimme erityisesti järjestelmän muokattavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Huomiomme kiinnitti myös työmaille erinomaisesti soveltuva mobiiliversio sekä järjestelmän kohtuulliset kustannukset.”

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

Räätälöity raporttiratkaisu toi työpäiviin reippaasti ajansäästöä

Infomaatti on alun perin rakennettu kiinteistö- ja rakennusalan toistuvien dokumentointitöiden helpottamiseen. Kuitenkin, samankaltaisia toistuvia raportointeja tehdään myös teollisuuden alalla. Siispä tiedettiin, että samasta helposti muokattavissa olevasta järjestelmästä olisi apua myös teollisuusalan yrityksille – kuten vaikkapa Tehohydrolle.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Tehohydron työympäristöt ovat teknisiä ja erikoisosaamista vaativia, joten oli selvää, että raporttimallit haluttiin räätälöidä juuri heille sopiviksi.

Tehohydron tapauksessa valmista raporttipalettia ei ollut valmiina, joten sellainen rakennettiin. Ja olipa heillä muutenkin tiedossa se, että uudet raporttimallit tulisi räätälöidä juuri heidän tarpeisiinsa sopiviksi riippumatta siitä, miten tai millä järjestelmällä ne tehtäisiin.

”Meille sellaisenaan sopivia raporttipohjia ei ollut ennestään, joten ne tehtiin itse. Meihin oltiin käyttöönoton aikana aktiivisesti yhteydessä Infomaatin puolelta. Saimme erinomaista asiakaspalvelua, ja tarvittaessa kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin vastattiin nopealla aikataululla – liittyivätpä ne sitten omien dokumenttipohjien luomiseen tai järjestelmän käyttämiseen yleisesti.”

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

Panostus räätälöityjen raporttipohjien rakentamiseen on sittemmin tuonut paljon hyvää jokapäiväiseen työhön. Tällä hetkellä siitä on eniten apua etenkin huoltotöissä, asiakas- ja mittausraporttien laatimisessa sekä ennakkohuoltokierrosten aikana. Ajansäästö on ollut jopa päätähuimaavaa, sillä nykyään dokumentointi vie Tehohydron väeltä ajallisesti vain puolet aiemmasta.

”Infomaatin käyttöönoton jälkeen ennakkohuoltokierrokset sekä muidenkin raporttien tekeminen hoituu huomattavasti nopeammin – ajankäyttö on käytännössä puolittunut. Ajansäästön lisäksi on myönnettävä, että järjestelmän käyttäminen on todella helppoa, suoraviivaista ja nopeasti omaksuttavaa.”

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

Tehohydrolla on pidetty kovasti siitäkin, että heille rakennetun ennakkohuoltoraportin avulla saa tehtyä erittäin laajojakin dokumentointeja. Näissä voidaan helposti lisätä uusia osioita aina tarvittaessa sekä halutessa piilottaa ne osiot, joille ei juuri tietyllä asiakaskäynnillä ole käyttöä.

Parempi raportointi tuottaa parempaa asiakaspalvelua

Infomaatin käyttöönoton myötä Tehohydro on saanut positiivista palautetta oman väkensä lisäksi myös asiakkailtaan. Siinä missä itse raportointityön nopeus ja tehokkuus on kasvanut, ovat samassa suhteessa kohentuneet myös mielikuvat työn jäljestä. Töiden kattava ja ajantasainen raportointi lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja herättää luottamusta tilaajan mielessä.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Tärkeintä on tehdä työ laadukkaasti. Tasokkaalla raportoinnilla voi laatumielikuvaa ja asiakaspalvelun toimivuutta kuitenkin vahvistaa.

”Laadukkaasti tehdystä raportointityöstä on huomattavaa hyötyä asiakkaalle. Nykyään asiakas saa meiltä tarvittavat raportit kattavasti, nopeasti ja luotettavasti – ja pienemmällä vaivalla. Se puolestaan tarkoittaa, että oma asiakaspalvelumme on selvästi parempaa aiempaan verrattuna.”

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

Asiakaspalvelun kehittymiseen maustetta antaa myös Infomaatilla tehtyjen raporttien ulkonäkö. Tehohydrolla sekä heidän asiakkaidensa piirissä ollaan tyytyväisiä siihen, että ajoittain monimutkaiset ja paljon yksityiskohtaista tietoa sisältävät raportit ovat lopulta selkeitä, helppolukuisia ja tyylikkäitä.

Myös mahdollisten kuvien sekä muiden oleellisten liitetiedostojen lisääminen dokumentoinnin osaksi on kätevää. Lopputuloksena asiakas saa kaiken tarvitsemansa informaation yhdellä nätisti paketoidulla tiedostolla.

Hyvien kokemuksien myötä voin suositella Infomaattia lämpimästi kaikille, jotka dokumentoivat asiakasympäristössä esimerkiksi tarkastuspöytäkirjoja sekä tekevät muita toistuvia raportointeja.

–Henri Peutere, hydrauliikka-asiantuntija, Tehohydro Oy–

 

Ehkä teilläkin on tarve räätälöidylle mobiilidokumentoinnin työkalulle? Infomaattia voi kokeilla ilmaiseksi 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Nykyaikainen KIRA-alan yritys hyötyy mobiilidokumentoinnista

Noheva Group Oy on alan monipuolinen asiantuntijayritys, joka tarvitsi tarpeisiinsa skaalautuvan ja helppokäyttöisen ratkaisun käyttöönsä.

Kiinteistö- ja rakennusala on kehittynyt vuosien saatossa merkittävästi. Muutoksen on voinut huomata etenkin kasvavana määränä erilaisia laatuvaatimuksia, jotka eivät välttämättä liity suoraan raakaan rakentamistyöhön tai sen valvontaan.

Ajoittain KIRA-alan nykyaikainen laatuvaatimuslista voikin vaikuttaa loputtomalta. Kaikkien vaatimusten täydelliselle täyttämiselle ei aina tahdo löytyä kalenterista tilaa, vaikka niin tahtoisikin.

Vaikka alalla tapahtunut kehitys onkin saattanut monilta osin lisätä työmäärää sekä työmaalla että sen ulkopuolella, on taustalla järkeviä syitä. Urakoiden paremmasta ja kattavammasta dokumentaatiosta on nimittäin kiistatonta hyötyä: laadukasta ja läpinäkyvää työtä arvostetaan suuresti sekä asiakkaiden parissa että viranomaistasolla.

Nykyajan laatuvaatimukset täyttääkseen moni KIRA-alan yritys käyttää jo edes jonkinlaista digitaalista ratkaisua töiden tehokkaaseen dokumentointiin ja raportointiin – moni on valinnut tätä varten esimerkiksi Infomaatin. Mutta samalla moni tukeutuu vieläkin tuttuun ja turvalliseen, vaikkakin paljon kankeampaan, vaihtoehtoon: kynään, ruutuvihkoon ja kännykkäkameraan. Ehkä olisi jo korkea aika kokeilla nykyajan dokumentointitapoja?

”Toimii yhtä hyvin niin suurissa kuin suppeissakin dokumentointitöissä”

Yksi digitaalisiin dokumentointiratkaisuihin tukeutuva KIRA-alan yritys on hämeenlinnalainen Noheva Group Oy, joka on käyttänyt Infomaattia työssään noin vuoden päivät.

”Olemme alan monipuolinen asiantuntijayritys, ja teemme töitä pääasiassa korjausrakentamisen, kiinteistövahinkojen käsittelyjen sekä LVI-asennustoiminnan parissa. Näiden päätoimialojen lisäksi arkeen kuuluu paljon erikoistöitä, kuten esimerkiksi kuntotarkastuksia, korjaushankkeiden valvontaa sekä rakennuttajakonsultin tehtäviä.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy, nohevagroup.fi

Immosen listauksen perusteella on sanomattakin selvää, että Noheva Groupin töissä tehokas dokumentointi näyttelee suurta roolia. Hänellä oli myös digitaalisista raportointi- ja dokumentointiohjelmistoista kokemusta jo ennestään, joten oli selvää, että sellaiselle on kiireisessä arjessa kiistaton tarve.

”Vähän yli vuosi sitten tutkiskelin eri vaihtoehtoja palveluntarjoajista, jotka tuottavat mobiilidokumentoinnin ratkaisuja. Tarvitsimme skaalautuvan ja meille sopivan, helppokäyttöisen ratkaisun käyttöömme, ja siten päädyimme valitsemaan Infomaatin.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Noheva Group Oy käyttää Infomaattia sekä suurissa kokonaisuuksissa että suppeissakin dokumentointitöissä, sillä heille yksilöidystä järjestelmästä löytyy juuri oikeat raporttipohjat kuhunkin tarpeeseen.

Immonen kertoo, että käyttöönotosta saakka Infomaattia on hyödynnetty käytännössä päivittäin. Hän kiittelee sitä, että vaikka Noheva Group tekee töitä kolmella eri päätoimialalla, ja sen lisäksi muitakin KIRA-alan asiantuntijatöitä, on Infomaatti skaalautunut sopimaan heidän kaikkiin tarpeisiinsa.

”Infomaatti toimii yhtä hyvin sekä suurissa kokonaisuuksissa että tosi suppeissakin dokumentointitöissä. Työn kokonaisuudesta tai yksittäisestä tehtävästä riippuen voimme valita juuri sellaisen raportointipohjan, joka palvelee parhaiten kutakin tehtävää tai sen jotain osa-aluetta.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

Suurimpina Infomaatin tuomina hyötyinä Immonen näkee niin työn tehokkuuden huiman kasvun kuin merkittävät säästöt raportointiin käytetyssä ajassa. Ennen dokumentointi täytyi nimittäin tehdä ”kahteen kertaan”, kun kohteeseen mentiin sohimaan paperilomakkeiden ja kännykkäkameran kanssa. Tämän jälkeen paineltiin jossain vaiheessa päivää toimistolle kirjoittamaan kaikki puhtaaksi, liittämään dokumenttiin kuvat ja lähettämään useista palasista kasattu tilkkutäkkiraportti asianomaisille.

Nykyään kaiken tämän voi tehdä valmiiseen pohjaan muutamalla napinpainalluksella suoraan Infomaatissa, ja kuvatkin voi napsia mukaan älylaitteen kameralla heti halutessa. Harjaantuneempi käyttäjä hyödyntää myös valmiita lausevarastoja ja puheesta tekstiksi -ominaisuutta.

Tehty ja suunniteltu nykypäivän vaatimuksia varten

Lisääntyneen työtehon ohella Immonen on huomannut Infomaatista olleen hyötyä muillakin tavoin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä esimerkiksi Nohevan työmaapäiväkirjoihin, joita he ovat oma-aloitteisesti kohteissaan laatineet.

”Olemme saaneet kiitosta siitä, millä tavalla tuotamme dokumentoinnit kokonaisuutena. Infomaatin avulla kykenemme helposti sitomaan raportteihin tarkkaa kuvasisältöä, erityishavaintoja, välivaiheiden tarkastuksia sekä tilannetietoja oma-aloitteisesti, vaikka tällaista velvoitetta meillä ei hanketasolla olisikaan.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

Immonen kertoo arjen työn suoraviivaistuneen Infomaatin käyttöönoton jälkeen niin merkittävästi, että on suositellut järjestelmää myös Nohevan Groupin asiakkaille. Koko KIRA-alaa voisi auttaa se, että lukuisien asioiden käsitteleminen helpottuu ja että kaikki tarvittavat tiedot työmailta saadaan tuotettua eri osapuolille heti tarvittaessa.

”Näin, kuinka raskaasti tilaajaorganisaatiomme tuotti dokumentaatiota itse. Puhelimessa oli satoja tai tuhansia kuvia, joista yritettiin löytää vanhoja asioita, kirjata niihin huomioita, liittää osaksi sähköposteja ja kirjata niitä omina viesteinään. Suosittelin heille Infomaattia, sillä sen avulla kokonaisuus pysyy paljon paremmin ja luotettavammin hanskassa, eikä tärkeää tietoa jää jälkeen.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

Noheva Groupin toimitusjohtajalla on muutakin sanottavaa koko kiinteistö- ja rakennusalalle. Nykyaikaiset mobiilidokumentoinnin ratkaisut on kehitetty selkeää tarvetta varten ja tulleet jäädäkseen.

”Asiat voi tehdä vaikeasti tai sitten helposti, kuten me nykyään ne teemme. Eli jos tahtoo vastata nykyajan palvelutuotantomalleihin ja tehdä asioita pienemmällä työmäärällä, niin kannattaa kokeilla Infomaattia. Muutenkin Infomaatin kanssa asiointi, kehitystyö ja kaikki muukin yhteydenpito on helppoa ja maanläheistä.”

– Sami Immonen, toimitusjohtaja, Noheva Group Oy –

 

Joko riittää ruutuvihkoon rustailu? Kokeile Infomaattia maksutta 21 päivää!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Vaivaton raportointiratkaisu liikkuvan työn ammattilaiselle

SL-Transin toimistolla paperivuori sysäsi pohtimaan digiratkaisua ongelmaan.  Auttajaksi löytyi Infomaatti.

Sähköisyys, digi ja nopeus – niitä on nykypäivä täynnä. Eikä ihmekään, kun etäyhteyksien ansiosta asiat toimivat tehokkaammin kuin koskaan ennen. Koko analoginen maailma hivuttautuukin pala palalta tehokkaampaan muotoon, automatisoituu ja nopeutuu.  Kehityksen myötä kynä ja paperi saattavatkin pian vaikuttaa tulevaisuuden sukupolville yhtä antiikkisilta kapistuksilta kuin vaikkapa gramofoni ja ”savikiekot” nykyihmiselle.

Töiden tekemisessä muste ja pergamentti kuitenkin pitävät vielä pintaansa eri toimialojen pääasiallisena dokumentointi- ja raportointivälineistönä, vaikka vaivattomampiakin keinoja olisi tarjolla.

Vaivattomuuteen on toki osin siirrytty monessa kiinteistö- ja rakennusalan yrityksessä, kun käyttöön on otettu Infomaatin kaltaisia, nykyaikaisia, simppeleitä ja tehokkaita dokumentointityökaluja. Niillä nykyajan ammattilainen tekee raportin kuin raportin käden käänteessä.

Mobiilidokumentoinnilla helppoutta työhön

Onneksi hyvä kehitys teknologian käyttöönoton kanssa ei ole jäänyt vain yhden toimialan asiaksi. Vaikka Infomaattia on jo KIRA-alan ammattilaisten piirissä kiitelty hyvä tovi, on viime aikoina muuallakin huomattu mobiilidokumentoinnin tehokkuus. Viimeisimpien käyttöönottajien joukkoon kuuluu logistiikkapalveluita sekä kaikkea öljysäiliöihin liittyvää ammattiosaamista tarjoava iisalmelaisyritys SL-Trans Oy.

”Meillä on oikeastaan nämä kaksi päätoimialaa: on rahtitoimintaa Suomi–Ruotsi–Norja- akselilla ja sen lisäksi teemme lähes kaikkea liittyen öljysäiliöihin, öljysäiliöiden ja IBC- pakkausten VAK-määräaikaistarkastuksiin, säiliöiden korjauksiin, purkuihin, käytöstä poistoihin ja maastakaivuisiin.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy, sl-trans.com, sailiopuhdistus.fi

Lappalaisen kertoman mukaan Infomaatin mobiilidokumentointiratkaisu osui silmään kesällä 2021, kun SL-Transin toimistolla meinattiin hukkua paperivyöryyn.

”Rupesin miettimään, että kun papereita tulee kentältä toimistolle kymmeniä kappaleita viikon aikana ja ne pitäisi kaikki kirjoittaa puhtaaksi. Pakkohan tähän oli siis saada joku ratkaisu.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

Infomaatti otettiin SL-Transilla lopullisesti käyttöön jo saman vuoden syksyllä. Ratkaisevana tekijänä oli helppouden ja näppäryyden lisäksi ennen kaikkea myös joustavuus ja mukautuvaisuus: Infomaatissa kun voi luoda myös itse juuri omaan tarpeeseen sopivat lomakkeet.

”Haluttiin, että kaikki meidän raporttimme menevät siistiin muotoon yhdelle ainoalle A4 sivulle. Infomaatti oli oikeastaan ainut kilpailuttamistamme ratkaisuista, joka pystyi sen toteuttamaan meille sopivalla tavalla.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

Raporttien tekeminen on ollut ilmeisen mukavaa tähän saakka, sillä Lappalaisen suusta ei ole kuulunut poikittaista sanaa. Kiitosta hän antaa myös ratkaisun selkeydestä, josta on silkkaa hyötyä, kun työskentelee useiden projektien ja kohteiden kanssa päivittäin.

”Fiksu visuaalinen ilme ja loppuraportin selkeys ovat meille tärkeitä asioita. Asiakkaatkin pysyvät tyytyväisinä – ja uskon myös raporttien olevan selkeämpiä lukea pelastuslaitoksen toimesta – kun yhden raportin voi lukea yhdeltä sivulta.’’

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

Vähemmän päänvaivaa, enemmän tehoa, tyytyväisempiä asiakkaita

Ihminen on tuhansien vuosien taitteessa keksinyt aina uusia työkaluja joko siksi että työ olisi helpompaa tai että sitä tarvitsisi tehdä vähemmän. Nykyaikaisilla työkaluilla vaiva vähenee myös raportoinnin kanssa.

Esimerkiksi tällä rouhealla menopelillä kurvataan kohteeseen huoltamaan ja tarkastamaan.

”Infomaatti on meillä käytössä päivittäin, ja sen avulla aikaa säästyy jopa järkyttävän paljon. Vielä vuosi sitten käytin koko maanantain ja suuren osan tiistaista kentältä tulleiden tarkastuspöytäkirjojen puhtaaksikirjoittamiseen. Nykyään tuon kaiken voi tehdä suoraan kentällä, ja toimiston päässä voidaan tarkastaa nopeasti, että kaikki on varmasti reilassa – ja tarvittaessa täydentää raportteihin joitain yksityiskohtia, jos jotain puuttuu.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

SL-Transilla on huomattu Infomaatista myös sinänsä raportointiin kuulumattomia hyötyjä. Urakoiden laskuttaminen on nimittäin selkeytynyt, helpottunut ja nopeutunut aiemmasta. Lappalainen kertookin, että kaikessa toiminnassa juuri selkeys on lisääntynyt.

”Nykyään säästämme äärettömän monta työvaihetta, ja kentällä tehtävät työt pysyvät samalla aikaa selkeänä myös työnjohdolle. Infomaatin tuottama selkeys on juuri yksi tärkeimmistä asioista meille. Näin pysymme jatkuvasti ajan tasalla – ja säästämme samalla hermoja.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

Vaikka Lappalainen ei toivokaan kilpailijoille liikaa menestystä, antaa hän silti vinkin ja suosittelee kokeilemaan mobiilidokumentoinnin työkalua, vaikkapa juuri Infomaattia.

”Infomaatti sopii valtavan hyvin sellaiseen työhön, jossa liikutaan paljon paikasta toiseen ja jossa tehdään yksityiskohtaisia, kuvallisiakin raportteja, jotka meidän tapauksessamme ovat öljysäiliöihin liittyviä töitä. Raportteja on myös helppo jakaa asiakkaille ja muille sidosryhmille heti kentältä. Toiminta on siis monellakin tapaa tehokasta ja on myös nopeampaa asiakkaan näkökulmasta.”

– Joonas Lappalainen, SL-Trans Oy –

Vaikuttaisi siltä, että mobiilidokumentointi on vahvasti tätä päivää – oli toimiala mikä tahansa.

Rakennetaanko yhdessä teille sopiva mobiilidokumentointiratkaisu? Infomaattia voi kokeilla maksutta 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

10 dokumentointityökalua, joita KIRA-alan ammattilaisen ei kannata sivuuttaa

Selvitimme käyttötilastojemme perusteella 10 suosituinta Infomaatti Mobiilidokumentointi -järjestelmän raportointiratkaisua, joilla kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset työtään helpottavat.

Kaikki on nykyään digitaalista ja kämmenen ulottuvilla. Niin myös rakentamisen valvonta, urakoiden raportointi ja vaikkapa asuntokauppojen yhteydessä tehtävät tarkistukset.

Raportointi kuitenkin vie monesti aikaa enemmän kuin olisi tarpeen. Onneksi nykyään pääsee helpommalla, sillä raportoinnin voi hoitaa vaikkapa älypuhelimella suoraan kohteessa.

Nykyajan kiinteistöalan ammattilaisen kannattaakin tehostaa – ja samalla mukavoittaa – omaa työtään ottamalla käyttöön nykyaikaiset työkalut. Listasimme tilastojemme perusteella 10 eniten käytettyä mobiilidokumentoinnin työkalua, joista alan ammattilaiset ovat meitä kiitelleet.

Listauksen työkaluilla käyttäjämme tietenkin säästävät aikaa (joka kolmas käyttäjä säästänyt yli 50% dokumentoinnissa Infomaatilla) ja parantavat dokumentoinnin laatua, mutta poimimme mukaan jokaisesta ratkaisusta pari muutakin sen olennaista hyötyä.

 

10. Ilmanvaihdon puhdistus- ja mittauspöytäkirja

Nuohoojan ja ilmanvaihtotöitä tekevän ammattilaisen varma valinta. Tämän ratkaisun avulla on mahdollista laatia asiakkaalle käden käänteessä dokumentit ilmanvaihdon tilasta. Samalla työkalulla hoituu sekä puhdistus- että mittauspöytäkirja tarvittaessa yhteen selkeään raporttiin.

Kuinka simppeliä tämän käyttäminen sitten onkaan? Käsittelemme tätä aiemmassa blogitekstissämme.

Tämän ratkaisun parhaat hyödyt:

Sisäänrakennettu automaatio nopeuttaa raportin laatimista. Esimerkiksi suunnittelun ja mitatun ilmamäärän erotus venttiileittäin ja koontilaskenta (tulo- ja poistoilma, alipaine-%) tehdään automaattisesti.

 

9. Vauriotarkastusraportti

Kerrostalon kattohuoneistossa on väliaikaisesti nukahdettu lattialavuaarin päälle, ja vettä on päässyt valumaan alempiin huoneistoihin reippaasti. Tilanne vaatii siis vauriotarkastusta useammassa kämpässä.

Yksi raportti riittää, nimittäin Infomaatin ratkaisussa kaikki tarkastettavien huoneistojen, rakennuksen osien ja niiden alaisten tilojen oleelliset tiedot voidaan niputtaa saman raportin alle.

Tämän ratkaisun parhaat hyödyt: 

Taipuu myös ihan tavalliseksi tarkastusraportiksi, ilman vaurioita. Näppärä syöttää erilaiset kosteusmittausarvot. Laskee pinta-alan ja piirin automaattisesti.

 

8. Asbestikartoitusraportti

Vanhaa ”ihmeainetta” on seinien sisällä jopa miljoonissa asunnoissa, joten ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa täytyy aina tehdä asbestikartoitus – oli kyseessä mikä tahansa remontti- tai purkutyö.

Purkutöiden tekijöillä ja haitta-ainekartoittajilla riittää siis raportoitavaa vielä hamaan tulevaisuuteen. Onneksi aikaa ja hermoja voi säästää mobiilidokumentoinnin avulla.

Lue myös aiempi blogitekstimme asbestikartoituksesta!

Tämän ratkaisun parhaat hyödyt:

Taipuu sekä keveämpiin että raskaampiin kartoituksiin joustavasti ja nopeasti tuottaen vaivattomasti siistin kartoitusdokumentin. Mahdollistaa integraation Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy:n kanssa.

 

7. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja

Sähköasentajan ja -urakoitsijan työ helpottuu, kun pääpiirteiltään toistuvaa dokumentointia voi käyttää uudelleen seuraavissakin asennuskohteissa – vain pieniä muutoksia tehden. Varsinkin sähköalan ammattilaisen kannattaa käyttää nykyaikaisia, sähköisiä raportointityökaluja!

Tämän ratkaisun parhaat hyödyt: 

Virallinen sähköasennuksen tarkastusblanketti digimuskeleilla.  Esimerkiksi usean rivin lisääminen olennaisiin kohtiin ja tehdyn tarkastusraportin kopiointi uuden pohjaksi vaikkapa linjasaneerauskohteissa.

 

6. Huoneiston tarkastus

Pelastus isännöitsijän, kiinteistönhuollon ja vuokra-asuntoja hallinnoivien yhtiöiden arkeen. Luo raportteja asuntojen luovutus- ja vastaanottokunnosta, varusteista, kalusteista ja laitteista. Tarkastus hoituu käden käänteessä. Lue lisää aiemmasta blogitekstistämme!

Tämän ratkaisun paras hyöty: 

”Täältähän löytyi edellinen A2:een tehty tarkastus.  Kopioinpas sen tämän tarkastuksen pohjaksi, niin voin verrata nykytilannetta aiempaan. Juhla Mokkaakin ehdin juoda enemmän.”

 

5. Asuntokaupan kuntotarkastus

Tiedossa laajempi kuntotarkastus tai vain kevyempi pintakosteustarkastus? Molemmat onnistuvat. Asuntokaupan kuntotarkastaminen voi monesti olla työläs prosessi, joten kaikki työtä nopeuttava ja helpottava apu on havaittu tarpeelliseksi.

Mobiilidokumentoinnilla ainakin säästää aikaa ja myös tarkastuspohjat on rakennettu valmiiksi! Lue aiemmasta blogitekstistämme, miten näppärää se tarkastaminen lopulta on!

Tämän ratkaisun parhaat hyödyt: 

Täppää havainto oleelliseksi, jolloin se poimitaan automaattisesti raportin yhteenveto-osaan. Lausevarasto-toiminnon avulla voit käyttää usein samoissa yhteyksissä käytettyjä lauseita uudelleen.

 

4. Vedeneristeiden tarkastuskortti

Varmista luotettava ja kattava raportointi märkätiloissa tehdyistä töistä tällä ratkaisulla. Vedeneristeiden tarkastuskortin tekeminen Infomaatilla on näppärää jo sellaisenaan, mutta voit myös nopeuttaa tekemistä edelleen lisäämällä pohjaan tiedot kohteissa käytettävistä tuotteista, paksuusvaatimuksista, sertifikaateista ja monesta muustakin asiasta. Täytön kätevyys on käyttäjän omissa käsissä!

Aiemmassa blogitekstissämme eräs asiakas kertoo säästävänsä jopa puolet aiemmin vedeneristeiden tarkastamiseen käytetystä työajasta.

Tämän ratkaisun parhaat hyödyt: 

Lisää halutessa pohjaan vedeneristystuotteet ja -pohjusteet, jotta toistuva kirjoitustyö saadaan minimoitua.  Kopio edellisen tilan tarkastus uuden pohjaksi.

 

3. Valvontapöytäkirja

Tämä ratkaisu on varsinainen rakennusvalvojien, urakoiden työnjohdon sekä teknisten isännöitsijöiden oikea käsi. Se on koko valvontatyö yksissä kansissa, simppelisti.

Valvontapöytäkirja on se yksi kattava raportti, joka sisältää monta muuta pienempää raporttia.

Tallennetuilla, usein käytetyillä lauseilla voit nopeuttaa valvontatyötä entisestään, ja panostaa säästetyn ajan vaikka uusien asiakkaiden hankkimiseen!

Tämän ratkaisun parhaat hyödyt: 

Yksinkertaisesti tarkoituksenmukainen työkalu, kun tarpeena on luoda useat katselmukset/työmaakäynnit sisältävä dokumentti.  Lausevarastotoiminnolla saat automatisoitua pitkienkin toistuvien vakiolauseiden syöttämistä.

 

2. Virhe- ja puutelista

Työmailla listaillaan ylös virheitä ja puutteita joka päivä. Ei siis ole mikään ihme, että niitä varten tehty raporttiratkaisu on listauksen kärkikahinoissa!

Virheiden ja puutteiden listaaminen on työmailla niin oleellista, ettei se yksinkertaisesti saa olla hankalaa. Mobiilisti tehdyllä virhe- ja puutelistalla loistava lisä on myös se, että havaitut virheet ja puutteet saa lopussa kootusti selville selkeänä listana, huonekohtaisesti. Tarkempaan käytännön esimerkkiin voi tutustua aiemmassa blogitekstissämme!

Tämän ratkaisun parhaat hyödyt: 

Käyttöliittymässä näppäriä toimintoja nopeuttamassa havaintojen kirjaamista. Lisäksi voit jakaa virhe- ja puutelistat muokattavaksi tai kuitattavaksi niillekin osapuolille, joilla ei ole Infomaattia käytössä.

 

1. Vapaa muistio

Aiempaan blogitekstiimme viitaten: jopa 30% työmaiden raporteista tehdään näin. Näin ollen suosituimmasta mobiilidokumentoinnin ratkaisusta ei ole epäselvyyttä.

Vapaa muistio on juuri sitä, mitä se lupaa ollakin: helppo ja käyttäjänsä käteen muotoutuva alusta mille tahansa tekstiä ja valokuvia sisältävälle mobiilidokumentoinnille. Tällä tavoin on tehty – ja tehdään – kiinteistöalan raportointia aivan laidasta laitaan, työmaakäynneistä ja kosteusmittausraporteista aina tarjouksiin ja sopimuksiin asti.

Ota kuvat, kirjoita teksti, viimeistele, nauti hyvin tehdystä työstä. Niin simppeliä se on.

Tämän ratkaisun parhaat hyödyt: 

Muotoutuu juuri sellaiseksi, kuin käyttäjä itse toivoo. Voit välttää kirjoittamista puheesta tekstiksi -toiminnon avulla. Voit myös luoda esitäytettyjä pohjia eri dokumentointitarpeille, jotta työskentely on tulevaisuudessa entistäkin nopeampaa.

 

BONUS: Lomake-editori

Vaikka kävimmekin jo läpi kiinteistöalan ammattilaisen 10 parasta raportointityökalua, on syytä nostaa esille vielä yksi ratkaisu: lomake-editori.

Nimi paljastaakin kupletin juonen: sen avulla käyttäjällä on mahdollisuus luoda itse juuri sellaisia lomakkeita, joille on juuri hänen työssään tarvetta – vaivattomasti ja näppärästi. Ammattilainen tietää aina itse parhaiten, mitä ratkaisuja hän työssään tarvitsee.

Lue aiemmasta blogitekstistämme, miten kätevästi lomake-editori toimii!

Tämän ratkaisun parhaat hyödyt: 

Vapaus luoda täysin uniikkeja lomakkeita ja käyttöliittymiä, joita ei saa mistään muualta. Työskentelyyn tulee lisää tehoa, kun harvinaisimmatkin raportit voi viimein tehdä mobiililaitteella.

 

Vaihda siis rispaantuneet ruutuvihkot ja betoniharkon kokoiset toimistomapit tablettiin, älypuhelimeen tai tietokoneeseen! Näillä mobiilityökaluilla työmaalla tehtävä raportointi käy käden käänteessä ja mahdollisimman minimaalisella vaivalla. Ja tarvittaessa meiltä saa kyllä aina apua!

Nämä raportointiratkaisut – ja monta monta muuta – saat käyttöösi ilmaiseksi 21 päivän ajaksi!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Kuntoarvio, kuntotarkastus, kuntokatselmus – raportoinnin voi tehdä helpommin

Yleinen uskomus on, että kuntoarvion kaltaista satasivuista asiantuntijaraporttia ei voi tehdä sekä järkevästi että tehokkaasti mobiilityökalulla. Uskomus on kuitenkin vain uskomus.

Kun arvioidaan tai tarkastetaan kiinteistön kuntoa, saattaa toimeksiannon laajuus ja tarkastettavien osien määrä tulla jopa joka kerta yllätyksenä. Yksityiskohtia kun on kymmeniä ja kymmeniä – ellei jopa satoja tai tuhansia, mikäli kiinteistö vain on tarpeeksi kookas.

Ja kookkaitahan tarkastusurakat saattavat monesti olla, kun niitä pyydetään tekemään. Milloin on tarkastettavana koulu- tai päiväkotikiinteistö, kokonainen kerrostalo tai vaikkapa liikuntahalli.

Vieläköhän se vanha kuntoarvioita varten tehty Word-tiedosto on jossain tietokoneen syövereissä tallessa? Entä mahtoikohan siinä olla listattuna kaikki tätä tarkastusurakkaa varten tarvittavat tarkastusosiot, vai pitääköhän sitä taas kerran muokata? Eipä jaksaisi paljoa tässä kaiken kiireen keskellä asiaa miettiä, mutta pakko kai se on.

Paitsi että ei ole.

Miksi kiusata itseään käyttämällä arvokasta työaikaa sellaisten asioiden miettimiseen, jotka joku toinen on jo miettinyt valmiiksi? Eihän pyörääkään keksitä uudelleen jokaista uutta kulkupeliä varten.

Kiinteistön kuntoarvioiden, kuntokatselmusten ja kuntotarkastusten tekemisessä tulisi pystyä keskittymään ainoastaan kaikkein oleellisimpaan, eli varsinaiseen työhön. Siksi raportointityö kannattaakin tehdä sitä varten suunnitellulla työkalulla!

Kiinteistön kunto selville kattavasti tai kepeästi, kummin vain haluat

Kuntoarvio, kuntokatselmus ja kuntotarkastus – olipa kyseessä mikä tahansa määrä tarkastustyötä, on sen tekeminen helpompaa nykyään monellakin tapaa.  Esimerkkinä mainittakoon vaikka se, että kaikkia kiinteistön tarkastettavia yksityiskohtia ei tarvitse enää itse miettiä ja muistaa, sillä Infomaatin raportointityökalu osaltaan ohjaa tekijäänsä. Kuntoarvion raportointipohja on suunniteltu Talo 2000 -nimikkeistön mukaan, joten se jo itsessään toimii kattavana tarkastuslistana tarkastajalle. Mitään oleellista ei siis pääse unohtumaan!

(Teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Esimerkki kuntoarvion runko-osan täyttönäkymästä iPad Minillä. Eli lähtökohtana sinulla on aina selkeä lista tarkastettavista asioista, joiden alle lisäät havaintoja ja edelleen aukeavasta painikkeesta tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia.

 

Mutta otetaanpa pikainen katsaus vaikkapa näppärämmän kuntoarvion laatimiseen:

 1. Valitse aloitusnäkymästä Kuntoarvio ja paina ”Luo uusi” -nappia.
 2. Täytä näytölle avautuvaan valintaikkunaan perustiedot tarkastettavasta kiinteistöstä. Samalla voit valita kuntoarviolle tarkastuspohjan – oletus- tai itse rakentamasi pohjan, jota haluat käyttää (katsotaan tätä pohja-asiaa tarkemmin hetken päästä, sillä se on aika kätevä).
 3. Katso valmiista listasta ne kiinteistön osiot, jotka haluat tarkastaa. Tarpeettomat voi kytkeä pois päältä.
 4. Tee yksityiskohtaiset huomiot, havainnot ja toimenpide-ehdotukset kustakin kiinteistön tarkastettavasta osasta. Voit napsia mukaan myös kuvia, jos haluat.
 5. Tarkasta niin monta kiinteistön osiota kuin on tarpeen. Kun osio on tarkastettu, tulee sen kohdalle vihreä merkki.
 6. Tämän jälkeen kuntoarvio on valmis: nauti, kun tyylikäs ja selkeä PDF-tiedosto hivelee niin tekijän kuin asiakkaankin silmiä.

”Meille on tärkeää se, että saamme tuotettua laadukkaita ja kattavia raportteja yhdellä kerralla siten, ettei niitä enää myöhemmin tarvitse muokata. Infomaatilla tehty PDF-raportti myös huokuu ammattimaisuutta ja on visuaalisesti hyvännäköinen.”

– Ismo Ylikulju, tekninen isännöitsijä, Kiinteistötahkola –

Kuntoarvio-työkalu on laadittu lähtökohtaisesti laajempien kiinteistökokonaisuuksien kunnon arvioimiseen ja raportointiin. Jos kuitenkin teet vaikkapa hieman kevyempiä tarkastuksia, kannattaa kokeilla Kuntokatselmus-työkalua, joka toimii lähes täysin samalla tavalla. Suurimpana erona on, että tarkastettavia osioita ei ole viety niin yksityiskohtaiselle tasolle kuin Kuntoarvio-työkalussa. Kuntoarviossa siis peruspohjana on kattava tarkastuspohja, joka sisältää kaikki Talo 2000 -nimikkeistön mukaiset erittelyt kiinteistön kaikista tarkastettavista asioista, kun taas Kuntokatselmuksessa peruspohjana on sovelletusti KH-90-00294 Asuinkiinteistön Kuntoarvio -kortti.

(Teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Esimerkit kuntoarvion ja kuntokatselmuksen päätäyttönäkymistä vierekkäin iPad Minin ruudulla. Kuntoarviossa oletuspohja on laajempi ja osiot voivat olla alisteisia toisilleen. Kuntokatselmus taas on oletuspohjaltaan keveämpi. Kummassakin voi muokata/luoda pohjia tarkastettavien osioiden osalta oman näkemyksensä mukaiseksi.

Itse luodut tarkastuspohjat nopeuttavat työtä entisestään

Valmiit tarkastuspohjat ovat todella kattavia ja siksi myös hyödyllisiä. Fakta on kuitenkin se, että jokaisella tarkastuskerralla ei kuitenkaan tarvitse kaikkia Talo 2000 -nimikkeistön mukaisia kohteita tarkastaa. Miksi niitä pitäisi siis aina siis roikottaa raportissakaan mukana? Ehkä tiedät, että tulet itse tarkastamaan vain kiinteistön sähköosat tai työhösi kuuluu kattojen kuntotarkastukset, joten raporttisihan vain täyttyisi kaikesta ylimääräisestä tarkastustiedosta.

Infomaatissa voit käyttää valmista oletuspohjaa, mutta sinun on helppo luoda myös omia pohjia kuntoarvioita ja -katselmuksia varten. Mutta miten se tapahtuu?

 1. Valitse aloitusnäkymästä joko Kuntoarvio tai Kuntokatselmus -raportti ja paina ”Muokkaa pohjia”.
 2. Tämän jälkeen voit valita haluatko muokata peruspohjaa, kopioida sen uuden pohjaksi vai luoda kokonaan uuden.
 3. Jos valitset ”Uusi pohja”, voit räätälöidä eteesi aukeavassa näkymässä itsellesi juuri niin kattava tarkastuspohjan, kuin tarvitset. Lisäät vain tarkastettavia osiota ja niiden alle tarkastettavat asiat. Muuta ei tarvita, sillä tämän perusteella raporttia täyttäessäsi voit lisätä havaintoja ja toimenpide-ehdotuksia lisäämiesi tarkastusasioiden alle ja edelleen lisätä hyväksi havaitsemasi lauseet lausevarastoon – pohja vain paranee käytön myötä.
 4. Lähde seuraavalle kuntoarvio- tai kuntokatselmuskierrokselle ja hyödynnä itsellesi räätälöityä tarkastuspohjaa suoraviivaisessa ja työtä nopeuttavassa käyttöliittymässä!

Infomaatin käytössä korostuvat helppo muokattavuus, nopeus ja luotettavuus. Myös lopputuotosten laadukkuus ja selkeys ovat niitä asioita, joista saamme itse kuulla positiivista palautetta niin kollegoilta kuin asiakkailtakin.

– Ismo Ylikulju, tekninen isännöitsijä, Kiinteistötahkola –

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Esimerkki kuntokatselmus-raportointiratkaisulla tehdyn raportin havaintojen/kuvien/toimenpide-ehdotusten ilmaisemistavasta raportilla. Uskoisitko ulkoasun perusteella, että tämän on tehnyt ihmisen sijaan kone (nimeltä Infomaatti)?

Kun raportointi on tyylikästä ja tasalaatuista, pysyy hyvä mieli sekä tekijällä että asiakkaalla. Ammattilainen käyttää ammattilaisen työkaluja – siksi fiksu, nopea ja tyylikäs raportointi nostaa tarkastajan osakkeita monessakin mielessä.

Joko on seuraava kuntoarviokäynti tiedossa? Kokeile Infomaattia ilmaiseksi 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Etsimme B2B-ratkaisumyyjää työkaveriksi myymään, markkinoimaan ja kehittämään

Tulisitko kaveriksemme koittamaan, jos seuraavakin palkki olisi edellistä isompi?

Infomaatti Oy on kasvava, asiakkailleen ystävällinen, työntekijöilleen rento, mutta tekemisen laatua arvostava pieni yritys. Päätuotteena on Infomaatti Mobiilidokumentointi, joka on liikkuvan työntekijän moderni työkalu kuvallisten raporttien ja dokumenttien tekoon.  Toiminta-ajatuksena on tehdä asiakkaille mahdollisimman helposti omaksuttavaa ja ylpeydellä myytävä ammattilaisen ohjelmistotyökalu, jonka hankkimisen ohessa asiakkaalle tarjotaan reagoiva apu niin ohjauksessa kuin teknisessä tuessa.  Pääasiakasryhmät ovat rakennus- ja kiinteistöalalla liikkuvaa työtä tekevät yritykset/organisaatiot ja heidän työntekijänsä johtajasta asentajaan.

Millainen on tehtäväsi?

 • Sinä et ole myyjä sanan normaalissa merkityksessä. Sen sijaan tavoitetilasi meillä on, että olet asiantuntija, joka ymmärtää, mitä esittelee ja kenelle. Tämän lisäksi olet tiivis osa sekä meidän markkinointiamme suunnittelevaa että asiakasta auttavaa porukkaa.
 • Suurimman osan työajastasi käytät näin (myynti ja markkinointi):
  • Tehtäväsi on kertoa tuotteestamme ja esitellä tuotettamme, joka tuo asiakkaallemme sekä ajansäästöllistä että laadullista hyötyä. Tämän teet pääosin puhelimessa, sähköpostilla ja Teamsissa.
  • Joudut laittamaan kylmiä sähköposteja ja soittamaan kylmiä puheluita – siitä emme tingi. Tämän prosessin helppoon hanskaamiseen on välineet kunnossa. Lisäksi esittelet tarkemmin tuotettamme potentiaaliselle asiakkaalle esim. Teamsin kautta.
  • Tähän osa-alueeseen työtä liittyy olennaisesti myös markkinoinnillinen työ, eli yhdessä sorvaamme tapaa hankkia potentiaalisia asiakkaita myyntiputkeemme muutoinkin, kuin kylmän perinteisellä myyntityöllä.
 • Toisiksi suurimman osan työajastasi käytät näin (asiakastuki ja kehitys):
  • Kun saat hankittua asiakkaan, sinä olet tämän asiakkaan tärkein tukihenkilö, joka opastaa käytössä ja ratkaisee haasteen. Lähes aina ratkaiset haasteen neuvomalla, mutta monesti pääset myös pähkäilemään, olisiko järjestelmään järkevää tehdä jokin helppokäyttöinen lisäominaisuus. Näinpä oletkin mukana myös kehitysporukassa!
  • Näin ollen myös opettelet järjestelmämme käytön ja usein pääset myös testaamaan uusia ratkaisuja.
 • Et tietenkään voi tietää vielä kaikkea Infomaatista, joten opetamme kyllä hyväksi havaitut tavat ja sinä voit myös opettaa meille uusia tapoja.

Mitä piirteitä toivomme?

 • Koet olevasi myyntihenkisyyden ohessa ”mukava tyyppi” ja pystyt asioimaan erilaisten ihmisten kanssa.
 • Tartut toimeen, etkä odota mikromanageerausta. Omaat asioita eteenpäin vievän asenteen, kun sinulle osoitetaan horisontissa siintävä maalialue.  Yksi luonteenpiirteistäsi on velvollisuudentuntoisuus ja kannat vastuun omista tehtävistäsi.  Tohdit kuitenkin kysyä apua, kun sitä tarvitset.
 • Pystyt olemaan uudistumiskykyinen ja oppimishaluinen, sillä työssämme opit asiakkaiden tavasta toimia Infomaatti-järjestelmän parissa uutta jatkuvasti.
 • Omaat maalaisjärkeä, ja kun esittelet jotain, osaat tehdä sen loogisesti ja ammatillisella innostuksella. Innostukseen liittyen tärkeä huomio: Me emme hae henkilöä, joka myy vaikka jäätä pohjoisnavalla, emmekä lapusta lukevaa puhelinmyyjää, vaan tyyppiä, joka jättää yrityksestä miellyttävän asiantuntevan mielikuvan.
 • Osaat olla myös kärsivällinen, sillä joskus B2B-myyntiprosessi on pitkä tai asiakaspalvelutilanteessa toisen osapuolen tietotekninen lähtötilanne ei ole yhtä hyvä kuin sinulla. Kestät myös sanaa ”ei”, sillä sen kuuleminen on iso osa myyntityötä.
 • Olet sinut tietotekniikan – sekä mobiililaitteiden että perinteisten tietokoneiden – kanssa ja ymmärrät niiden osalta syy-yhteyksiä ongelmia ratkoessa. Koet olevasi tässä teemassa selvästi keskimääräistä edistyneempi esimerkiksi harrastuneisuuden kautta.
 • Suhtaudut myös suopeasti työkavereidesi kanssa yhteistyössä työskentelyyn ja haluumme reagoida nopeasti asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan toiveisiin, joita usein yhdessä ratkotaan

Millainen työ-/koulutuskokemus kannattaa tuoda hakemuksessa ilmi?

(HUOM! Alla mainittuja ei kannata nähdä poissulkevina vaatimuksina)

 • Työkokemusta B2B-myynnistä tulisi olla jonkin verran
 • Jos sinulla on inbound-markkinoinnista tietotaitoa, tuo se esille
 • Jos sinulla on ymmärrystä tehokkaista B2B-markkinointikanavista, tuo se esille
 • Kerro miten koulutuksesi tai aiempi työkokemuksesi kääntyy hyödyksi tarjoamassamme tehtävässä

Millaisen työympäristön tarjoamme?

 • ”Rento, osallistava ja aikaansaava työympäristö, laajasti työtehtäviä asiakkuuksienhallinnasta kehitystyöhön.” (Lähes suora lainaus tulevalta myyntiporukan työkaveriltasi)
 • Työtehtävät ovat siis monipuolisia, sillä osallistut kokonaisvaltaisesti Infomaatin myyntiin ja markkinointiin liittyvään työhön unohtamatta asiakaspalvelu- ja kehitysaspekteja.
 • Pomon norsunluutorni on seinän takana viiden metrin päässä. Ohjelmistokehitys n. 4,5 metrin.
 • Työajassa periaate meillä on, että tehtävien pitää tulla hoidetuksi ilman pomon jatkuvaa selän takana kurkkimista ja tämän seurauksena työajassa on oletuksena tarjolla joustoa, eli liukumaa voi hyödyntää. Asiakasrajapinnassa toimiessa työaikasi tulisi noudatella pääosin kuitenkin asiakkaidemmekin aktiivista työaikaa, eli arjen normaaleita työtunteja, mutta välillä suostut asiakkaan toiveesta pitämään vaikka esittelyn Infomaatista virallisen virastotyöajan ulkopuolellakin.
 • Palkkaukseen tarjoamme fiksun pohjapalkan ja firman yhteisen bonusosan, mutta myyntiporukalla on vielä erillinen bonusmalli – sellainen, että se kannustaa sinua sopivasti, mutta ei aseta painekattilaan. Bonusosiin pääset käsiksi tovin firmassa oltuasi
 • Keskustatoimisto Jyväskylän kävelykadulla, joten palkkarahojen kiertoon laittamiseen löytyy virikkeitä

Miten haet ja mitä sitten tapahtuu?

Selkeytä työmaaraportointia pohjakuvien avulla

Pohjakuvan hyödyntäminen toimii Infomaatissa missä tahansa raportointiratkaisussa, eikä ole sidoksissa esimerkiksi ainoastaan virhe- ja puutelistojen tekemiseen.

”Onpa näppärä”, totesi eräs Infomaatin asiakas tästä ratkaisusta.

Niin, tämä ratkaisu oli siis Infomaatin uusi ominaisuus: pohjakuvien hyödyntäminen työmaaraportoinnissa.

Näppäryyttä korostaa se, että Infomaatin käyttö on ihan yhtä kätevää kuin ennenkin. Pohjakuvien hyödyntäminen on silkka mahdollistava elementti, jolla työmaan dokumentoinnista ja raportoinnista voi tehdä entistäkin tarkempaa ja täsmällisempää.

Mutta miten tämä pohjakuvien hyödyntäminen sitten toimii? Ehkäpä asiakas kehui ihan aiheesta, tämä nimittäin on kuin onkin aika näppärää.

Näin kätevää on hyödyntää pohjakuvia työmaaraportoinnissa

Aloitetaan siitä, että lisätään PDF-muotoiset pohjakuvat Infomaatissa kohteen projektipankkiin. Lisätään ne tällä kertaa vaikkapa projektipankin LVI-kansioon, kun ollaan kuvitteellisesti tekemässä LVI-töiden käyttöönottotarkastusta.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Valitse Infomaatista haluttu projekti. Vie pohjakuvat PDF-tiedostona projektin dokumentit-osioon. Näin tarpeellinen taustavalmistelu on jo tehty.

Tämä riittää valmisteluksi pohjakuvien osalta. Sitten voidaankin ryhtyä oikeisiin tarkastustöihin. Tehdään esimerkkinä vaikkapa virhe- ja puutelista:

 1. Valitse täytettävä raportti – tässä tapauksessa Virhe- ja puutelista.
 2. Paina pohjakuvaikonia raportin täyttönäkymän alareunasta. Tämä avaa raporttipohjaan näkymän projektipankin kansioista.
 3. Koska tällä kertaa ollaan kuvitteellisesti tekemässä LVI-töiden käyttöönottotarkastusta, käytetään LVI-kansiossa olevia tiedostoja. Kansion sisällä on sinne aiemmin ladattu pohjakuva, joten valitaan se käyttöön.
 4. Täytä virhe- ja puutelista samalla tavalla kuin aina ennenkin. Eli lisää rivit, kirjaa huomiot ja näppäise tarkastettavasta kohteesta valokuvat, jolloin kuvat latautuvat pieniksi esikatselukuvakkeiksi.
 5. Paina valokuvan esikatselukuvaketta ja valitse ”lisää pohjakuvaan”. Näin voit merkata valokuvien sijainnit pohjakuvaan.
 6. Viimeistele raportti ja käsissäsi on tasokas PDF-tiedosto, jossa on mukana kaikki otetut valokuvat ja niiden sijainnit pohjakuvaliitteessä.

Tarkennetaanpa vielä, että pohjakuvaan merkittyjen valokuvien alaiseen kuvatekstikenttään tulee automaattisesti viittaus raporttiin liitettyyn pohjakuvaan. Lopullisessa raportissa näkyy myös kuvien numeromerkinnät suoraan pohjakuvan päällä. Sinun siis tarvitsee vain käyttää toimintoa, Infomaatti hoitaa loput.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kuvassa on esimerkki siitä, miten kuvan merkitseminen pohjakuvaan ilmenee. Käyttäjä vain täppää kuvan pohjakuvaan ja Infomaatti hoitaa automaattisesti kuvatekstiin lisätiedon ja tietenkin myös vastaavan merkinnän pohjakuvaan.

Veitsenterävä raportointi pohjakuvien avulla ei siis ole tämän monimutkaisempaa. Ja jos menee sormi suuhun tämän tai Infomaatin kanssa muuten, me autamme kyllä!

Vaikka esimerkkinä käytettiin virhe- ja puutelistaa, toimii pohjakuvatoiminto samalla tavalla missä tahansa muussakin työmaan dokumentoinnissa. Moni on huomannut pohjakuvista olevan selkeää hyötyä, kun tehtävänä on ollut esimerkiksi:

Pohjakuvien käyttöä kannattaa siis kokeilla, jos siltä tuntuu! Mutta mikään pakko ei sitä sanele, sillä pohjakuvatoiminto on tehty luontevaksi ja joustavaksi lisätoiminnoksi Infomaattiin.

Pohjakuvien lisäominaisuuksia, joita kannattaa myös kokeilla

Vaikka käytöstä puhuttiinkin pääpiirteittäin jo edellisessä kappaleessa, ansaitsee muutama erikoismaininta vielä paikan estradilla:

Pohjakuvan kuvakaappaustyökalulla voi ottaa myös detaljikuvakaappauksia pohjakuvasta ja edelleen tehdä tarkentavia piirtomerkintöjä.

 • Infomaatin pohjakuvatoimintoa voi hyödyntää myös täysin vaihtoehtoisella tavalla
  • Voit ottaa detaljikuvakaappauksen halutusta kohtaa pohjakuvaa ikään kuin valokuvaksi. Kuvakaappauksen saa hoidettua simppelisti valokuvakentän viereisestä symbolista painamalla.
  • Tähän voit tehdä tutulla valokuvan piirtotyökalulla tarkentavia merkintöjä, kuten nuolia, ympyröitä tai piirtää vapaasti vaikkapa tarkan vaurioalueen.
  • Detaljikuvakaappausta voi siis hyödyntää täysin itsenäisesti ilman erillistä kuvan sijainnin täppäämistä pohjakuvaan tai tarjota sen avulla raporttiin lisäinformaatiota kuvasijainnin merkitsemisen oheen.
 • Pohjakuvaan merkittyjä valokuvia on helppo tarkastella kokonaisuutena raportin täyttönäkymässä ja kirjata merkintöihin liittyviä lisähuomioita
  • Klikkaa pohjakuvaliitteen kuvaketta ja valitse ”näytä”, jolloin näet jokaisen merkinnän sijainnin pohjakuvassa. Merkintäikonia painamalla aukeaa näkyviin valokuva ja siihen liittyvä kuvateksti.
  • Näin pääsee myös halutessaan tekemään merkintään liittyviä lisähuomioita ilman, että kaikkea oleellista pientä informaatiota on pakko änkeä kuvatekstiin. Lisähuomiot tulostuvat heti raportin pohjakuvaliitteen perään tiiviiseen nippuun.

Entä jos ensi kerralla kattava työmaaraportointi hoituisikin kuin itsestään? Kokeile Infomaattia ilmaiseksi 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Tarkastitpa yhtä tai useampaa huoneistoa, tee se näin

Infomaatista löytyy erinomaiset ratkaisut sekä yksittäisen huoneiston tarkastuksen tekoon vaikkapa vuokralaisen vaihtuessa tai tilanteeseen, jossa on tarpeen kiertää useita huoneistoja esimerkiksi saneeraushankkeen suunnitteluvaiheessa

Miten kiinteistön kunnosta pysyy kartalla, jos siellä käy vain harvoin? Valehteleeko silmät vai muisti, vai oliko tuo nyt niin tahraiselta näyttävä seinä ennen paljon puhtaampi? Entäpä lattialistojen kolhut, oliko niitä viime kerralla?

Huoneistojen kunnon tarkastaminen on urakka, joka kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille tulee vastaan aina säännöllisin väliajoin. Prosessi voi syödä aikaa enemmän tai vähemmän, riippuen siitä, millaiset työvälineet tarkastajalla on mukanaan.

Tänä päivänä huoneiston ja huoneistojen tarkastus kannattaa tehdä tämän päivän välineillä. Nykypäivän ammattilainen voi tehdä tarkastuksen vaikkapa älypuhelimella tai tabletilla suoraan kohteessa ja saada koko raportin valmiiksi samalla, kun poistuu ulko-ovesta. Lisäksi mobiilisti täytettävä raportti on myös sisällöltään tarkempi ja selkeämpi. Ja vielä kun dokumentointisovellus osaltaan ohjaa koko prosessia, ei huolimattomuusvirheille oikeastaan jää tilaa.

Hyvä niin, koska huolimattomuus huoneistojen tarkastuksessa voi satuttaa lompakkoa kipeästi.

Mutta katsotaanpa sitten, miten tämä nykypäivän kiinteistöammattilaisen työkalu oikein toimii.

Näin näppärästi tarkastat yksittäisen huoneiston

Kupletin juoni on varsin simppeli: kaiva älypuhelin tai tabletti taskusta, avaa Infomaatti ja seuraa näitä ohjeita:

 1. Valitse projekti, johon haluat tehdä tarkastuksen ja valitse täytettäväksi Huoneiston tarkastus -raporttipohja.
 2. Täytä tarpeelliset tiedot – huoneistotunnus ja tarkastuskäynnille osallistujat – omiin valmiisiin kohtiinsa. Muut oleelliset tiedot tulevatkin automaattisesti raportille.
 3. Valitse pudotusvalikosta tarkastettava huone.
 4. Tarkasta huoneiston pintojen, listojen, ikkunoiden ja ovien kunto huone kerrallaan näppärästi asteikolla hyvä-tyydyttävä-huono. Halutessa tarkemmat kommentit voit kirjata myös tekstikenttään. Näpsi mukaan myös valokuvat ja piirrä kuviin tarkennukset, sillä ne ovat digitaalinen muistijälkesi.
 5. Täppäile lopuksi huoneistosta löytyvät varusteet, kalusteet sekä laitteet ja merkkaa, hyväksytäänkö niiden tarkastus. Näistäkin voi halutessaan ottaa valokuvat ja lisätä muut kommentit tekstikenttään.

Lopputuloksena saat näyttävän ja helpposelkoisen PDF-tiedoston, jota kelpaa näyttää kelle tahansa asiakkaalle ja jakaa vaikkapa vuokralaiselle heti tarkastuksen päätyttyä. Ja kelpaapa tuota raporttia selailla itsekin, kun miettii, kuinka helposti kaikki tarkastaminen lopulta tapahtuikaan.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kuvakaappaus valmiista raportista. Tämä tarkastusdokumentti syntyi siis todella helposti ja lopputuotos sisältää vain ne asiat, mitkä kyseisessä kohteessa oli syytä tarkastaa.

Ai niin, täyttämisen helppous ei tietenkään lopu tähän, vaan on entistäkin kätevämpää jo heti seuraavalla tarkastuskerralla. Voit nimittäin kopioida tismalleen saman raportin seuraavan tarkastuksen pohjaksi.

”Entä jos minun täytyy tarkastaa monta huoneistoa samalla kertaa?”

Erinomainen kysymys! Vaikka useamman huoneiston tarkastaminen onkin huomattavasti isompi urakka, ei sen tulisi olla yhtään sen monimutkaisempaa tai hankalampaa. Eikä onneksi olekaan, sillä Infomaatin Huoneistojen tarkastus -ratkaisu auttaa laatimaan kattavamman kuntoraportin useammasta huoneistosta kerralla.

Koska tarkastettavia yksityiskohtia on tällä kertaa reippaasti enemmän, on raporttipohjakin siksi laajempi.  Tästä huolimatta itse käyttäminen on erinomaisen helppoa ja joustavaa. Ja vaikka pohja todella onkin varsin kattava, sen muokkaaminen omiin tarkastustarpeisiin on tehty erittäin helpoksi – aina kun tulee vastaan erilaisia tarpeita ja tarkastuskertoja.

Jos siis oletusasetuksilla oleva raporttipohja vaatii mielestäsi vaikkapa jotain lisättävää tai poistettavaa, on muutoksia helppo tehdä itse. Ja yksi muokkauskerta riittää, joten voit käyttää muokkaamaasi peruspohjaa seuraavallakin tarkastuskerralla.

Mutta mennäänpä viimeinkin itse tarkastusvaiheeseen:

 1. Tehdään samoin kuin yksittäisen huoneiston tarkastuksessa: valitaan projekti, johon haluat tehdä tarkastuksen ja valitaan täytettäväksi Huoneistojen tarkastus -raporttipohja.
 2. Aloita tarkastus täyttämällä valmiisiin kenttiin oleelliset tiedot, kuten tarkastettavan kohteen tarkemmat tiedot, tilaajan tiedot ja tarkastajan nimen. Paina ”Tallenna”, jotta pääset lisäämään ensimmäisen huoneiston tietoja vihreän ”Luo uusi” -painikkeen kautta ja kirjaamalla huoneistotunnuksen.
 3. Tämän jälkeen voit täyttää tietoja huoneisto kerrallaan: valitset pudotusvalikosta tarkastettavan huoneen, jolloin näytölle tulee näkyviin selkeä tarkastuslista kyseiselle huoneelle.
 4. Sitten vain etenet huoneiston läpi huone kerrallaan ja valitset pudotusvalikosta kunkin tarkastettavan asian tai varusteen kunnon valitsemasi asteikon mukaan (hyvä-tyydyttävä-huono tai kuntoluokat 1-5). Tarvittaessa voit kirjata tarkastuskohdalle myös vapaita huomioita lausevarastoa hyödyntäen ja näpsiä mukaan valokuvat.
 5. Jatka työtä. Toistat vain kohdat 2-4 huoneisto kerrallaan, kunnes koko talo on käyty läpi.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Esimerkkikuvakaappaus Huoneistojen tarkastus-raportin käyttöliittymästä. Tehdyt yksittäiset huoneistokohtaiset tarkastukset on siististi listattuna ja saat jopa vain yhden huoneiston raportin järjestelmästä ulos kokonaisraportin lisäksi.

Lopulta tämä massiivisen kattava, mutta lystikkään vaivattomasti täytetty huoneistojen tarkastusraportti on valmis. Lopputuloksena jälleen ulkonäöltään fiksu, ammattimainen ja raikas PDF-dokumentti, jossa jokaisen huoneiston kunto selviää selkeästä listauksesta.

Kuvakaappaus huoneistojen tarkastus-raportin perustietojen muokkauksesta (kännykkänäkymä).  Paina tilastot käyttöön simppelisti yhdestä valitsimesta ja halutessasi valitse tarkennukset.

Pienenä lisävinkkinä vielä muuten sellainen asia, että kuvallisella kansilehdellä ja kohdetta alustavalla johdantotekstillä lisäät raporttiin viimeisenkin silauksen ammattimaisuutta. Ja vaikka ammattilaisiahan tässä toki ollaan kaikki, on silti syytä muistaa, että raportin huoliteltu ulkoasu herättää lukijassa mielikuvaa viimeisen päälle särmästä ja luotettavasta kiinteistöalan toimijasta.

 

Tässäpä muuten vielä toinen lisävinkki, ettei unohdu:

Huoneistojen tarkastus -raporttiratkaisussa on myös tilasto-ominaisuus, jota hyödyntämällä saat raportista vieläkin enemmän irti. Tilastoilla nimittäin näkee, missä kaikissa huoneistoissa ja missä yksittäisissä huoneissa on asumisen tasoa heikentäviä puutteita tai muuta korjattavaa.  Painat vain perustietojen muokkausnäkymässä ’Näytä tilastot’-valitsimen kyllä-asentoon ja valitset haluatko ehkä vielä nostaa esiin huoneistokohtaisesti vain huonon arvosanan saaneet kohdat. Näin Infomaatti luo puolestasi tilasto-osan raporttiin.

Eipähän tarvitse sitten jälkeenpäin arvailla, että oliko se nyt asunto A11 vai B13, jossa se keittiön vesihana vuoti kuin viimeistä päivää – sen kun vain vilkaisee listatuista tilastoista.

Näin nopeasti ja näppärästi yksittäisten huoneistojen tai kokonaisen taloyhtiön kaikkien huoneistojen tarkastukset harvemmin hoituvat.

Kokeile pois, ensimmäiset 21 päivää ovat maksuttomia!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Työmaan projektipankki, jolla teet myös raportit helposti

Projektipankki, joka ei olekaan projektipankki vaan mobiilidokumentointityökalu, johon kuuluu todella helppokäyttöinen projektipankkitoiminto

”Miksi maksaisin työmaan projektipankista, kun kaiken dokumentoinnin voi säilöä talteen Google Driveen tai Microsoft Officen pilveen?”

Tämä on loistava kysymys. Vastausta kannattaa kuitenkin pohtia työmaan arjen kautta:

Työmaan dokumentoinnin säilyttäminen Drivessä tai Officessa on kiistatta kätevää, mutta heti kun tietoja pitäisi löytää käsille tehokkaasti, voi edessä olla tuskainen urakka. Lukemattomien projektien ja niiden alla satojen dokumenttien joukosta kun pitäisi nyt äkkiä löytää se yksi tietty viime viikon kiireisenä tiistaina tehty vika- ja puutelista ja arkkitehdin kuukausia sitten laatimat pohjapiirrokset.

Kun asiaa miettii, niin huomaa, ettei näitä ohjelmia – vaikka aika käteviä monella tapaa ovatkin – ole tehty työmaan arki mielessä. Nykyään on onneksi myös muita vaihtoehtoja käteville projektipankeille – sellaisia, jotka on rakennettu rakentajien ja työmaan arjen ehdoilla.

Projektipankin ei tarvitse olla hankalakäyttöinen möhkäle

Projektipankki – sanana se saattaa muistuttaa jonkinlaista 2000-luvun alun tietotekniikkahuumassa alkunsa saanutta vaikeakäyttöistä kansiorakennelmahimmeliä. Lisäksi valtavan ohjelmistokolossin hinnoittelumalli saattaa olla projektikohtainen, joka sekin pikkuisen raavituttaa (pien)yrittäjän takaraivoa.

Nykyään nämä mielikuvat ovat onneksi lähempänä painajaista kuin todellisuutta.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Ei näin: Luo kansio, luo alikansio, luo alikansion alikansio ja vielä perään alikansio. Vaan näin: Kuvan osoittamalla tavalla.

Nykyaikaista työmaan projektipankkia voisi pikemminkin kuvailla sanoilla kevyt, vaivaton, näppärä ja älykäs. Tärkeintähän projektipankissa on juurikin se, että eri urakoiden tiedot ovat aina helposti löydettävissä, sinne ladattavissa ja kaikkien projektiin osallistuvien osapuolien saatavilla sinä hetkenä, kun niitä sattuu tarvitsemaan.

Mutta mistä moisen helppokäyttöisen ratkaisun voi löytää? Infomaatilla on ainakin yksi vaihtoehto siihen – Infomaatin oma dokumenttipankki, joka muuten sisältyy Infomaatti Mobiilidokumentointi -ohjelman kuukausihintaan. Projektikohtaiselta hinnoittelulta säästyville rahoille voi siis keksiä parempaa käyttöä.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan Infomaatin dokumenttipankin käytön voi tiivistää näin:

 1. Valitse Projektit-kohdasta projekti, jota haluat työstää.
 2. Siirry Dokumenttipankki-osioon.
 3. Valitse visuaalisesti selkeästä kansiovalikosta kansio, jonne haluat lisätä dokumentteja tai josta haluat niitä etsiä, esimerkiksi vaikka Sähkö-kansio, jossa on kaikki sähkötyöhön liittyvät dokumentit.
 4. Tarkastele tai lataa kyseiseen kansioon tietoja.

  Selaa ja tarkastele isojakin lakanoita helposti, eikä siihen tarvita edes erillistä äppiä, vaan toimii selaimen kautta.

Infomaatin dokumenttipankin helppokäyttöisyys perustuu siihen, että kansioiden alle luodaan välilehdet. Selkeät välilehdet luovat yhden tason – ei enempää, ei vähempää, vaan juuri tarpeeksi. Siten kaikki tieto on helposti löydettävissä ilman monipolvista kansioviidakkoa.

Esimerkiksi LVI-kansion alle voit lisätä vaikkapa rakennuksen pohjapiirustuksille oman välilehtensä sekä vesijohdoille ja viemäreille omansa. Kun työmaan dokumentit on lisätty kansioon, ne näkyvät siellä selkeänä siistinä listana.

Ai niin, kaiken lisäksi PDF- ja kuvatiedostojen selaaminen on täysin mobiilioptimoitua, jolloin jopa ”pohjakuvalakana” on näppärästi älylaitteella tarkasteltavissa työmaaoloissa.

Jaa käyttöoikeuksia kätevästi

Koska projektipankit ovat useamman toimijan kesken jaettuja työtiloja, on tietojen jakamisen helppous tärkeää. Tätä varten Infomaatin projektipankissa on käyttöoikeuksien määrittely tehty mahdollisimman helpoksi:

 1. Paina Hallinta-näppäintä, jolla siirryt Hallintapaneeli-näkymään
 2. Valitse Käyttäjät-kansio
 3. Paina vihreää Lisää peruskäyttäjä -painiketta
 4. Kirjaa henkilön nimi ja sähköpostiosoite, täppäile käyttöoikeuksien laajuus valintalaatikoihin, ja valitse vielä lopuksi, mihin projektiin kyseinen pääsy sallitaan.
 5. Paina vihreää Luo-näppäintä, jolloin kutsu lähtee sähköpostitse suoraan ohjelmasta.

Projektipankki, jonne voi tehdä dokumentaation myös itse

Usein työmaiden projektipankit ovat vain sähköisiä tallelokeroita urakan työvaiheiden dokumentoinnille. Mutta miksi toiminnallisuuden pitäisi loppua tähän, jos urakoitsijoilta vaaditaan jatkuvasti enemmän ja enemmän eri työvaiheiden dokumentointia?

Infomaatin ratkaisu asiaan ei ole pelkästään projektipankki. Tai oikeastaan Infomaatti ei lähtökohtaisesti olekaan projektipankki – Infomaatti on rakennusalan ammattilaisille tehty mobiilidokumentoinnin työkalu, joka kuitenkin toimii myös helppokäyttöisenä työmaan projektipankkina. Tästä miellyttävän helposta monikäytöstä voi asiakasesimerkin lukaista taannoisesta blogitekstistämme ’Saneerauskohteen raportointi, dokumentit ja asukasviestintä samoissa kansissa’.

Pelkän tiedon säilömisen sijaan voit siis laatia älypuhelimellasi itse vaikkapa vedeneristeiden tarkastuskortin tai TR-mittauksen kuvien kera suoraan Infomaatissa. Ja nämä juuri laaditut, tyylikkäät ja siistit raportit voi myös vaivatta siirtää Infomaatin projektipankkiin vaikka firmasi ulkopuolisten käyttäjien nähtäville. Jos siis niin tahdot.

Ja vaikka suosittelemmekin, että kaikki työmaan raportointi tehtäisiin Infomaatissa, emme hyljeksi muualla tai muiden ohjelmien avulla tehtyjä raportteja projektipankissamme. Voit siis ladata mitä tahansa ja missä tahansa tehtyjä tiedostomuotoja Infomaatin projektipankkiin.

Lopultahan tärkeää on vain se, että rakennusurakat sujuvat mukavasti, tehokkaasti ja ilman ylimääräistä päänvaivaa!

Näppärä projektipankki ja lomakeratkaisut käyttöön jo huomiseksi? Kokeile Infomaattia maksutta 21 päivää!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273

Asbestinäytteenoton dokumentointi vähemmällä päänvaivalla

Infomaatilta AHA-LABille ja vastaukset takaisin Infomaattiin. Selkeä dokumentaatio on valmis.

Asbestin – tuon menneiden vuosien ihmeaineen – kanssa työtä tekevät urakoitsijat, valvojat ja haitta-ainelaboratoriot voivat huokaista helpotuksesta. Miksi näin? No, ainakin siksi, että työt eivät välttämättä lopu heti huomenna.

Urakkaa nimittäin riittää: Suomessa on huikeat yli 1,1 miljoonaa ennen vuotta 1994 rakennettua rakennusta, joissa lain mukaan ennen purkutöiden aloittamista täytyy tehdä asbestikartoitus ja asbestipurun jälkeen ilman asbestimittaus. Näiden lisäksi vanhemmissa kiinteistöissä on usein tarvetta myös laajemmalle haitta-ainetutkimukselle, jossa selvitetään sisältävätkö rakennusmateriaalit asbestin lisäksi esimerkiksi PAH- tai PCB-yhdisteitä tai lyijyä.

Näytteiden ottaminen ja laboratorioon lähettäminen on jälleen yksi työmaan vaihe, joka täytyy dokumentoida ja raportoida huolellisesti. Tämä pieni, mutta tärkeä urakan osa saattaa tosin tuntua joutavalta paperien pyörittämiseltä ja pitkästyttävältä ajanhaaskuulta, kun olisi oikeaakin rakentamista tehtävänä, mutta se on silti saatava tehtyä.

”Asbestin hengittäminen on riski, mutta asbestiin liittyvän tiedonkulun ei tarvitse sitä olla. Infomaatin kanssa yhteistyössä syntynyt, alusta loppuun sähköinen analyysitilausprosessi on suunniteltu vastaamaan asiakkaidemme toiveisiin nopeasta, helppokäyttöisestä ja luotettavasta palvelusta. Jotta palvelusta saa maksimaalisen hyödyn, tarvitsee tietenkin vielä ottaa se käyttöön!”

– Heli Lallukka, toimitusjohtaja, Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy –

Käytä arvokas työaikasi paremmin, tee asbestinäytteenoton dokumentointi tehokkaammin

Onneksi nykypäivänä joutavista askareista voi palata oikean työnteon pariin nopeammin. Infomaatti on kehittänyt yhdessä Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LABin kanssa integraation, jonka avulla näytteenottopöytäkirjojen tekeminen on jatkossa nopeampaa – ja ehkä jopa mukavaa. Ja kaiken voi vieläpä tehdä helposti älypuhelimella tai tabletilla suoraan kohteessa!

Mutta miten homma sitten toimii? Kupletin juoni on lopulta erittäin simppeli:

Kuvakaappaus näyterivin lisäyksestä puhelimella. Käytä lausevarastoa tilatiedon kirjaamiseen, näpsi valokuvat.

 1. Valitse projekti, valitse lomakkeista AHA-näytteenottopöytäkirja tai asbestikartoitus, ja paina vihreää Luo uusi -nappia.
 2. Täytä raporttiin tarvittavat perustiedot (näytteenottokohde, näytteenottaja, päivämäärä, kellonaika) tyhjiin tekstikenttiin.
 3. Valitse vetolaatikosta näytteiden oletusanalysointimenetelmä, esimerkiksi ASB (Asbesti rakennusmateriaalista).
 4. Klikkaa vihreästä Uusi näyte -napista haluamasi verran näytteenottorivejä ja täytä tarvittavat tiedot tyhjiin tekstikenttiin. Voit myös napata kuvia, piirtää tarkentavat merkinnät ja lisätä kuvatekstit näytteenottokohdista suoraan Infomaattiin, jos haluat.
 5. Lisää lopuksi automaattinen allekirjoitus ja paina vihreää Luo-näppäintä.

Lopputuloksena saat selkeän ja tyylikkään PDF-dokumentin, jonka voit lähettää suoraan Infomaatista AHA-LABin asiantuntijoille. Myöhemmin viralliset laboratoriotulokset siitä, sisälsikö näyte asbestia vai ei, tulevat niiden valmistuttua suoraan Infomaattiin saman lomakkeen yhteyteen, jossa ne myös pysyvät kätevästi tallessa ja aina helposti saatavilla.

Näytteen joutuu tosin vielä tänäkin päivänä toimittamaan manuaalisesti joko kuljetuspalveluiden välityksellä tai viemällä sen itse näytepostilaatikkoon tai suoraan laboratorioon. Mutta ainakin dokumentointi tapahtuu tehokkaammin yhdellä selkeällä ja helpolla lomakepohjalla.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kuvakaappaus Infomaatin PDF-raportista. Analyysivastaus ja erittelyt tulevat automaattisesti raportin näyteriveille. Lisäksi AHA-LABin virallinen analyysiraportti tulee liitteeksi.

Käytä arvokas työaikasi vieläkin paremmin ja tee kaikki muukin työmaan dokumentointi tehokkaammin

AHA-LABin kanssa kehitetty näytteenottoraportti on vain yksi esimerkki siitä, miten helppoa ja tehokasta rakennusurakan eri vaiheiden dokumentointi voi olla. Infomaatista nimittäin löytyy valmiita raporttipohjia ja dokumentointiratkaisuja melkein mihin tahansa operaatioon. Ja ellei löydy, voit tehdä myös kustomoituja lomakkeita lomake-editorilla tai dokumentoida ja raportoida asioita vapaalla muistiolla.

Loistavan lomake-editorin ja näppärän vapaan muistion lisäksi kovassa käytössä ovat myös esimerkiksi:

Rakennustyömaan dokumentaation hallinnan ei ihan oikeasti tarvitse olla vaikeampaa tai monimutkaisempaa kuin se todellisuudessa on. Helpompaan huomiseen tarvitset ainoastaan älylaitteen ja Infomaatin.

Seuraava asbestinäytteenotto vähemmällä päänvaivalla ja paperityöllä? Kokeile Infomaattia ilmaiseksi 21 päivän ajan!

T. Henri Hakasalo, 040 821 4273